Samskabelse: Indvielse af ny cykelsti i Fårup

Cyklister kan i fremtiden rulle sikkert af sted på en spritny cykelsti i Fårup. Stien er lavet af aktive borgere i Fårup i et samarbejde med Randers Kommune. Den blev officielt indviet fredag den 4. oktober.

Der var mødt mange mennesker op til indvielsen af den nye sti i Fårup.

Det var Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, der klippede snoren til den nye cykelsti:

"Stien er beviset på, at borgere og kommune kan lave flotte resultater sammen til gavn for alle i Fårup," sagde Frank Nørgaard.

Fællesskab og samarbejde

Cykelstien langs Poppelvænget i Fårup er 1 kilometer lang. En aktiv borgergruppe i Fårup har haft travlt med at sælge borgeraktier og søge fonde og puljer, ligesom andre borgere har været i gang med at fjerne jord og beskære buske, så stien kunne realiseres:  

"Poppelvænget er en vigtig færdselsåre i Fårup. Jeg er derfor glad og stolt over, at vi i fællesskab har gjort det muligt for alle bløde trafikanter at færdes sikkert og trygt i Fårup," sagde John Frigaard Nielsen fra den aktive arbejdsgruppe i Fårup. Han var også meget tilfreds med samarbejdet med Randers Kommune:

"Jorden, som vi fjernede fra stien, var én af de største udfordringer i projektet.  Vi fik hjælp af kommunen, der stillede deres ekspertise til rådighed for at undersøge, om jorden var forurenet. Det var den heldigvis ikke, og derfor kunne vi anvende jorden til at lave en høj i en historisk skov."

Udover at stille ekspertise og vejledning til rådighed har Randers Kommune rullet asfalt på stien, ligesom kommunen har sat skilte op.

Sikker skolevej

Nogle glade elever og lærere fra Fårup Skole og børneby var også mødt op til indvielsen af de nye cykelsti:

"Det er helt klart et stort plus, at vi nu har fået en sikker skolevej i Fårup. Jeg håber derfor, at endnu flere forældre vil lade deres børn cykle til skole," sagde Annika Mølgaard Jørgensen, lærer på Fårup Skole og Børneby.

Fakta

Cykelstien er et samskabelses-projekt mellem Randers Kommune og borgerforeningen i Fårup. Derudover er Statens Cykelpulje med i projektet, da Cykelpuljen har betalt 40 procent af midlerne til stien.  

Der var mødt mange mennesker frem til indvielsen af den nye cykelsti i Fårup