Tina tænder på tandpleje

At uddanne sig til tandklinikassistent har vist sig at være præcis den udfordring Tina Sommer Dahl søgte efter i sin jagt på en meningsfuld uddannelse. Hun er vild med at være tæt på børn, forældre og kollegaer i et aktivt miljø med afvekslende opgaver i børnetandplejen. Som elev i Randers Kommunes Tandpleje er hun sikret tre måneders job efter endt uddannelse med stor chance for fastansættelse.

Tina Sommer Dahl har været vidt omkring, inden hun begyndte på sin nuværende uddannelse som tandklinikassistent. Hun har både læst på handelsskolen, arbejdet som kontorassistent i Tyskland og taget en diplomuddannelse i sociologi på Aalborg Universitet:

”Det giver bare så meget mening for mig at have med mennesker at gøre. Her kan jeg gøre en forskel, som betyder noget for både børn og forældre,” siger Tina Sommer Dahl og uddyber:

”Det er alfa og omega for et barn, at besøget i tandplejen bliver en god oplevelse. Det er min opgave sammen med tandlægen at skabe den tryghed for barnet. Det kræver nærvær og indlevelse at skabe en god tandlægestart.”  

Praksisnær uddannelse med mange jobmuligheder

Uddannelsen til tandklinikassistent tager tre et halvt år. Størstedelen af uddannelsen finder sted på praktikstedet:

”Det er en dejlig praksisnær uddannelse med masser af afvekslende opgaver. Udover det tætte samarbejde med tandlæge, børn og forældre laver vi administrativt arbejde, aftryk til tænder og sørger for alle instrumenter til tandarbejdet. Når jeg engang er færdig med uddannelsen, kan jeg også lave børneundersøgelser og mundhygiejnekontrol,” fortæller Tina Sommer Dahl.

Hendes praktiksted veksler mellem tandklinikkerne i Langå og Øster Bjerregrav. Hun er også i børnetandplejen på Thors Bakke i Randers by:

”Jeg føler mig knyttet til de to skoler, men kan godt lide afvekslingen og udfordringen ved at arbejde i den større tandpleje på Thors Bakke. Det giver et godt kollegafællesskab og kendskab til hinanden at arbejde sammen på tværs af afdelinger. Jeg savner mine kollegaer, når jeg er på skolebænken, men det opvejer jeg ved at kigge forbi en gang imellem.”    

I efteråret 2023 er hun færdig med sin uddannelse:

”Uddannelsen som tandklinikassistent åbner mange jobmuligheder. Jeg kan vælge at blive i børnetandplejen, men kan også arbejde indenfor specialtandplejen og omsorgstandplejen. Der er heldigvis masser af muligheder for at udvikle sig indenfor faget, så jeg glæder mig til engang at blive færdig,” siger Tina Sommer Dahl.

Unikt netværk for elever i Randers Kommunes tandpleje

Randers Kommunes tandpleje har som noget helt unikt oprettet et netværk for eleverne, hvor de har en fast tilknyttet mentor og mulighed for at erfaringsudveksle med andre elever. Elevnetværket koordinerer også arbejdet med skoleophold og sørger for, at alle dele af jobbet som klinikassistent afprøves. Inden eksamener løser man opgaver i lærebøger sammen, og eleverne behandler egne patienter med hjælp fra en erfaren kollega.

”Vi gør meget for at give vores elever de bedste forudsætninger for at arbejde med mange forskellige facetter af faget efter endt uddannelse. Desuden er man som elev hos os sikret et job i minimum tre måneder, når man har afsluttet uddannelsen, og herefter er der stor chance for at få en fastansættelse også”, fortæller Lars Høvenhoff, leder af Tandplejen i Randers Kommune.

Der er flere muligheder for at uddanne sig som klinikassistent. Man kan tage uddannelsen via en erhvervsskole kombineret med praktikophold, og man kan komme direkte i mesterlære, hvis man har relevant erhvervserfaring. Hvis man gerne vil i mesterlære, kan man tage direkte kontakt til Tandplejen i Randers Kommune. Under uddannelsen får man elevløn, og hvis man er fyldt 25 er der mulighed for voksenelevløn. Efter endt uddannelse er der desuden gode muligheder for efter- og videreuddannelse på Tandlægeskolen.