Officielle flagdage

På officielle flagdage flages der med Dannebrog ved Rådhuset på Rådhustorvet og på Laksetorvet, hvis ikke andet er meddelt.

Flagdage 2018

Der flages med Dannebrog ved rådhuset på Rådhustorvet og på Laksetorvet, hvis ikke andet er meddelt, på følgende dage:

1. januar Nytårsdag
5. februar Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag
6. februar Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag
30. marts Langfredag*
9. april Danmarks besættelsesdag**
16. april Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's fødselsdag
29. april Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte fødselsdag
5. maj Danmarks befrielsesdag
10. maj Kristi Himmelfartsdag
20. maj Pinsedag
26. maj Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
5. juni Grundlovsdag
7. juni Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag
15. juni Valdemarsdag og Genforeningsdagen
21. juni Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag.
29. juli Færøernes nationaldag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag.
5. september Danmarks udsendte
25. december Juledag

Kilde: Justitsministeriet

*) På halv stang indtil solnedgang 
**) På halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang 
***) Der flages også på Randersbro og gangbroen

Flaget hejses kl. 8.00, eller hvis solopgang finder sted efter dette tidspunkt ved solopgang, og nedtages ved solnedgang.

Ovenstående flagdage følger de officielle flagdage, der er fastsat af Kongehuset og Justitsministeriet.

Øvrige flagdage

Randers Ugen

Under Randers Ugen flages der med Dannebrog fra solopgang til solnedgang.

Officielle besøg fra udlandet og ved diplomatbesøg

Der flages med Dannebrog og det pågældende lands nationalflag på Laksetorvet eller ved Rådhuset – det sted, hvor mødet finder sted.

Ved dødsfald af medarbejder eller byrådsmedlem i tjeneste

Der flages på halv stang på Laksetorvet på dagen for dødsfaldet.

Ønskes der flagning ud over ovenstående, skal der rettes skriftlig henvendelse til borgmesteren med oplysning om anledning, tidspunkt og forslag til flagsted(er).

Information om flagning

Disse flagregler bliver lagt på kommunens Intranet og www.randers.dk, så ansatte og byrådsmedlemmer kan søge information om anledningen til flagningen.

Ved dødsfald af medarbejder eller byrådsmedlem skal den respektive forvaltning via Broen sørge for en kort information til alle ansatte og byrådets medlemmer.

Organisering og økonomi

Driftsafdelingen under Miljø- og Teknik-forvaltningen sørger for selve flagningen. Miljø- og Teknik-forvaltningen har afsat et årligt beløb til afvikling af flagning på de officielle og øvrige flagdage.

Ved flagning herudover skal det aftales specifikt, hvilken afdeling der betaler for flagningen.