Officielle flagdage

Her kan du se en liste over de officielle flagdage. På flagdage flages der med Dannebrog ved Rådhuset på Rådhustorvet og på Laksetorvet, hvis ikke andet er meddelt på denne dag.

Flagdage 2018

Der flages med Dannebrog ved rådhuset på Rådhustorvet og på Laksetorvet, hvis ikke andet er meddelt, på følgende dage:

 1. januar  Nytårsdag
 5. februar  Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Marys fødselsdag
 6. februar  Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag
 30. marts  Langfredag*
 9. april  Danmarks besættelsesdag**
 16. april  Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's fødselsdag
 29. april  Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte fødselsdag
 5. maj  Danmarks befrielsesdag
 10. maj  Kristi Himmelfartsdag
 20. maj  Pinsedag
 26. maj  Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag
 5. juni  Grundlovsdag
 7. juni  Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag
 15. juni  Valdemarsdag og Genforeningsdagen
 21. juni  Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag.
 29. juli  Færøernes nationaldag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag. 
 5. september  Danmarks udsendte
 25. december       Juledag

Kilde: Justitsministeriet

*) På halv stang indtil solnedgang 
**) På halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang 
***) Der flages også på Randersbro og gangbroen

Regeringen har besluttet at indføre officielle flagdage for Grønland og Færøerne. Fremover vil statslige myndigheder flage:

   
   

Flaget hejses kl. 8.00, eller hvis solopgang finder sted efter dette tidspunkt ved solopgang, og nedtages ved solnedgang.

Ovenstående flagdage følger de officielle flagdage, der er fastsat af Kongehuset og Justitsministeriet.

Øvrige flagdage

Randers Ugen

Under Randers Ugen flages der med Dannebrog fra solopgang til solnedgang.

Officielle besøg fra udlandet og ved diplomatbesøg

Der flages med Dannebrog og det pågældende lands nationalflag på Laksetorvet eller ved Rådhuset – det sted, hvor mødet finder sted.

Ved dødsfald af medarbejder eller byrådsmedlem i tjeneste


Der flages på halv stang på Laksetorvet på dagen for dødsfaldet.

Ønskes der flagning ud over ovenstående, skal der rettes skriftlig henvendelse til borgmesteren med oplysning om anledning, tidspunkt og forslag til flagsted(er). 

Information om flagning

Disse flagregler bliver lagt på kommunens Intranet og www.randers.dk, så ansatte og byrådsmedlemmer kan søge information om anledningen til flagningen.

Ved dødsfald af medarbejder eller byrådsmedlem skal den respektive forvaltning via Broen sørge for en kort information til alle ansatte og byrådets medlemmer. 

Organisering og økonomi 

Driftsafdelingen under Miljø- og Teknik-forvaltningen sørger for selve flagningen. Miljø- og Teknik-forvaltningen har afsat et årligt beløb til afvikling af flagning på de officielle og øvrige flagdage.

Ved flagning herudover skal det aftales specifikt, hvilken afdeling der betaler for flagningen.