Venskabsbyer

Byerne Västerås i Sverige, Ålesund i Norge, Lahti i Finland, Akureyri på Island, Jelenia Góra i Polen og Randers er venskabsbyer.

Venskabsbysamarbejdet har eksisteret, siden de første kontakter blev skabt umiddelbart efter 2. verdenskrig.

Kernen i venskabsbysamarbejdet er at bidrage til fremme at den mellemfolkelige og kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser. Denne tilgang er medvirkende til at skabe tillid og forståelse for hinandens kulturer. Det bruges som døråbner til ny viden og nye samarbejdspartnere. Det er til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv samt alle kommunale fagområder.

Konkret har venskabsbyerne samarbejde i form af bl.a. et årligt kontaktmandsmøde for borgmestre og kommunaldirektører samt en årlig Nordisk Venskabsuge (NOVU) for unge i de nordiske lande.

NOVU-ugen afholdes på skift i hver værtsby. Ugen giver 100 unge mulighed for at stifte bekendtskab med nordisk kultur, knytte nye venskaber på tværs af sprog og kultur og dygtiggøre sig inden for specifikke områder.

I ugen deltager også politikere og embedsmænd fra hver by. Deres program afspejler aktuelle emner inden for eksempelvis børnekultur, biblioteksservice, byudvikling m.m.

På kortet herunder finder du de seks venskabsbyer. På bynavnene på kortet finder du link til byernes turistinformationer.

På bynavnene herunder finder du link til byernes officielle hjemmesider:

Akureyri i Island 16.800 indbyggere

Ålesund i Norge 40.800 indbyggere

Lahti i Finland 98.400 indbyggere

Västerås i Sverige 138.000 indbyggere

Jelenia Góra i Polen 88.000 indbyggere

Årligt beløb afsættes

Byrådet afsætter årligt et beløb til brug for økonomisk tilskud til udvekslinger og arrangementer, hvor venskabsbyerne er involveret.

Kriterierne for tilskud er:

  • Der kan ydes tilskud til transportomkostninger svarende til 1/3 af billigste transportomkostning. 
  • Ved besøg i Randers ydes ud over en modtagelse på Rådhuset mindre tilskud.
  • Modtagere af tilskud forpligter sig til at arbejde for udbredelse af venskabsbysamarbejdet.
  • Udbetaling af tilskud sker på baggrund af et indsendt regnskab.

Nordisk Venskabsbyuge

Ugen giver 85 unge mulighed for at stifte bekendtskab med nordisk kultur, knytte nye venskaber på tværs af sprog og kultur og dygtiggøre sig inden for specifikke områder. Samtidig mødes politikere fra de fem lande.

Venskabsbyugen byder således på nordisk samvær, nye venskaber og fagligt udbytte. Der er workshop om dagen og sociale aktiviteter om aftenen.

Kræver kun interesse

Der kræves ikke særlige forudsætninger ud over interesse for nordisk samarbejde og lyst til at indgå i nye relationer. Foruden deltagelse i temaerne lægges der stor vægt på, at deltagerne er aktive i sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af temaerne.

NOVU afvikles hvert år på skift i de fem lande, og der er hver gang stor tilfredshed blandt de unge, der alle er mellem 16 og 20 år.

Der er ingen udgifter for den enkelte deltager udover egne lommepenge. Venskabsbyerne sørger for rejse- og opholdsudgifter.

Randers Byråds Politik for Venskabsbysamarbejde. Vedtaget af byrådet den 25. juni 2007.

Kontaktperson: Conny Røjkjær, tlf. 8915 1001.

Mälaren, der er Sveriges 3. største sø, byder på mange seværdigheder og aktiviteter. Västerås har en af Sveriges største småbådshavne med 3200 bådpladser. Har du ikke egen båd, kan du tage en turbåd og besøge Mälarens udflugtsmål. Færgekajen ligger blot nogle få minutter fra det centrale Västerås. Vil du besøge Västerås i båd, er du velkommen til at lægge til i byens gæstehavn.

Under de seneste to årtier har byen åbnet op for bebyggelse nær søen i de gamle industriområder ved Mälaren.

Västerås er en af Sveriges ældste byer med en domkirke fra 1200-tallet og Sveriges første Rudbeckianske Gymnasium fra år 1623. (opkaldt efter biskop Johannes Rudbeckius)

Kunst, kultur og oplevelser

På kirkebakken i det centrale Västerås ser du de gamle bydele, og lige uden for byen findes de interessante vikingegrave ved Sveriges største gravhøj Anundshøj. Den er 9 meter høj, har en diameter på 64 meter og er fra 900-tallet.

Valby Frilandsmuseum er grundlagt i 1921. Museet har opført 40 bygninger fra hele Västmanland. Tilsammen giver de et billede af byggestilen fra 1600-tallet til 1950 både på landet og i byen. Her findes historisk dyrkemetoder og sjældne landbrugsdyr. Der er aktiviteter året rundt.

Mange kendte kunstnere har gennem årene foreviget byens miljøer. På Västerås Kunstmuseum findes ca. 800 værker, der er samlet siden 1919.

På Västerås Slot i det centrale Västerås ligger Västmanlands sogns museum. I den publikumsrettede del på landsmuseet præsenteres udstillinger og aktiviteter.

Museet viser udstillinger på Västerås Slot og på andre steder i Västmanland. Hvert år vises en halv snes forskellige udstillinger inden for en række forskellige emner som kunst, kulturhistorie og vor samtid.

I Västerås rådhus findes et af verdens fornemmeste klokkespil. Klokkespillet spiller hver hele time mellem kl. 7-21. Foruden det automatiske spil gives der manuelle koncerter kl. 12 hver onsdag om foråret og sommer og samme tid hver lørdag fra juni til august.

Västerås har et rigt kulturliv med et omfattende udbud af scenekunst og udstillinger i for eksempel Västerås koncerthus, Västerås Teater samt byens forskellige museer og gallerier. Västerås har også to kulturhuse - Växhuset og CuLTUREN.

Västerås har et rigt idrætsliv med både bredde- og eliteidræt. Byen tilbyder flere førsteklasses arenaer og idrætsanlæg. Det største sammenhængende idrætsområde er Rocklundområdet, der ligger 3-5 kilometer nord for centrum.

Slotte

Blandt Sveriges mange slotte hører det sagnomspundne Engsö til de mest interessante. I 1480 blev der bygget et befæstet stenhus som i 1630 blev restaureret og udvidet. Slottets nuværende udseende og indretning fik slottet i 1740, da arkitekten Carl Hårleman byggede slottet om efter fransk forbillede. Slottet ligger på Ängsø, som er et naturreservat med det oprindelige Märlarlandskab. På øen findes naturvejleder og en række seværdigheder.

Tidö Slot er et af Sveriges bedst bevarede og mest levende slotte fra deres stormagtstid. Axel Oxenstierna, der var Gustaf II Adolfs rigskansler og Dronning Kristinas formynder, lod slottet opføre i 1620-1542. Arkitekterne var Simon de la Vallée og Nicodemus Tessin den ældre. Slottet er bygget i stram hollandsk renæssancestil. De toneangivende elementer er de smukke sandstensportaler. I 200 år var Tidö Slot ejet af den Oxenstiernske familie indtil 1840.