Finansiel Strategi

I den finansielle strategi beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

Her finder du den opdaterede udgave af den finansielle strategi i Randers Kommune.

 

Byrådet i Randers Kommune har i 2019 tilsluttet sig ”Charter for skattelyfri kommune”.