Analyse og Økonomi

Analyse og Økonomi understøtter, sammen med Børn og Skole Sekretariatet, driften af de mange decentrale arbejdspladser på dagtilbuds-, skole- og familieområdet.

Analyse og Økonomichef

Stillingen er pt. vakant

Email:

 

Analyse og Økonomi arbejder bl.a. med økonomistyring i tæt samarbejde med fagchefer og direktør, strategisk understøttelse af budgetprocesser og budgetopfølgninger, ledelsesinformation og forvaltningens it-processer.

Analyse og Økonomi har naturligt et tæt samarbejde med Børn og Skole Sekretariatet, som løbende byder ind med arbejdsopgaver fx udtræks – og analyseopgaver på enten skole-, dagtilbuds- eller familieområdet.