Analyse og Økonomi

Afdelingen understøtter sammen med sekretariatet driften af mange decentrale arbejdspladser.

Økonomi- og administrationschef

E-mail: Kenneth.koed.nielsen@randers.dk

Analyse og Økonomi arbejder bl.a. med økonomistyring i tæt samarbejde med fagchefer og direktør, strategisk understøttelse af budgetprocesser og budgetopfølgninger, ledelsesinformation og forvaltningens it-processer.

Analyse og Økonomi har naturligt et tæt samarbejde med Børn og Skole Sekretariatet, som løbende byder ind med arbejdsopgaver fx udtræks – og analyseopgaver på enten skole-, dagtilbuds- eller familieområdet.