Dagtilbud

Afdelingen omfatter dagtilbud og specialpædagogisk bistand for børn i alderen 0-6 år.

Dagtilbudschef
Lars Lynghøj
lars.lynghoj@randers.dk

Under afdelingen Børn er der seks ledere: Lederen af dagplejen og lederne af de fem dagtilbudsområder i kommunen; Dagtilbud Nordvest, Dagtilbud Sydvest, Dagtilbud Midt, Dagtilbud Nordøst og Dagtilbud Sydøst.

Dagtilbudsområdet er særligt kendt for høj forældretilfredshed og stort fokus på sprog, krop og udeliv i det pædagogiske arbejde. Der arbejdes med fælles indsatser på hele området. Omdrejningspunktet er leg, læring og inklusion, som i høj grad understøtter vores 0-18 års perspektiv på børn og unges udvikling og trivsel.