Personale og HR

Personale og HR understøtter alle dele af Randers Kommune på personale og HR-fronten.

Personale og HR varetager administration og udbetaling af løn til alle ansatte, bistår ved løsning af personalejuridiske spørgsmål og varetager arbejdsmiljøindsatsen på koncernniveau. Endvidere arbejder Personale og HR bredt med udvikling af organisationen, herunder med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Nøgleordene i opgaveløsningen er dialog, god service og høj faglighed.

Personale og HR hører under økonomidirektørens ansvarsområde.