Baggrund

I Randers Kommune rækker vi i fællesskab ud efter FN's 17 verdensmål for en bæredygtig verden. Læs hvordan vi er nået hertil.

På FN-topmødet i New York den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Verdensmålene forpligter alle FN's 193 medlemslande til at skabe en mere bæredygtig verden. Det skal blandt andet ske ved at bekæmpe klimaforandringer, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, skabe anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

I forbindelse med budgetaftalen 2020-2023 vedtog Randers Byråd, at der i Randers Kommune fremover skal sættes fælles fokus på FN's verdensmål. Målet er, at alle i kommunen kender til verdensmålene og rækker ud efter dem. Randers Kommune ønsker at gå foran i arbejdet for en bæredygtig udvikling – i samarbejde med virksomheder, foreninger, institutioner og borgere.

Mange virksomheder, ildsjæle og organisationer i Randers er allerede i fuld gang med at sætte bæredygtige udviklingsspor med udgangspunkt i verdensmålene.

Læs hvordan Randers Kommune arbejder med de 17 verdensmål.

Læs om og se billeder fra den verdensmålsfestival, der blev holdt i Randers den 29. april 2022.