Værdigrundlag

Vores værdigrundlag består af fire værdier, og at vi altid orienterer os mod brugere og involverer borgere.

Organisationens eksistensberettigelse er borgerne og de virksomheder, som ligger i kommunen. Derfor er borgerne/virksomhederne og kerneopgaven i centrum for alle beslutninger og handlinger. Organisationen skal således være brugerorienteret i forhold til børn, unge, voksne og ældre samt i forhold til alle samarbejdspartnere i erhverv og andre offentlige virksomheder. Du kan læse mere om brugerorientering og borgerinvolvering i vores grundige præsentation af Randersmodellen.

Fire værdier

Randers Kommune har fire værdier: Ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed.

Vores værdier udgør sammen med vores faglighed den helt grundlæggende forståelse, når vi i dagligdagen løser opgaver på kommunens mange forskellige arbejdspladser.

Ordentlighed og Ligeværdighed er værdier, som vi står på. De er fundamentet for vores adfærd.

Udvikling og Frihed er værdier, som vi rækker efter. De er drivkraft for udvikling og fremtid.

Værdierne er vores interne rammesætning – en fælles rettesnor som kan guide beslutninger, ledelse og praksis for både medarbejdere og ledere i hverdagen. Værdierne beskriver også, hvordan vi vil opleves af andre som organisation. 

Her kan du se en video om vores værdier

 • Vi siger det, vi mener, og gør det, vi siger.
 • Vi kommunikerer åbent og via de rette kanaler.
 • Vi har tillid til hinanden.
 • Vi taler med – og ikke om hinanden – meninger og synspunkter respekteres.
 • Vi behandler hinanden – og andre – med respekt og hensyn.
 • Vi er ikke – og skal ikke være ens – mangfoldighed er en styrke.
 • Vi ønsker at udvikle os og skabe nye og bedre faglige løsninger.
 • Vi skaber plads til nye idéer og tør gå nye veje.
 • Vi giver hinanden konstruktiv kritik, ros og ris.
 • Vi har frihed til at handle under ansvar for vores fælles mål.
 • Vi har højt til loftet og koordinerer på tværs til gavn for borgerne.
 • Vi er risikovillige – uden at være ufornuftige.