Skovholmen

Skovholmen er byens gamle losseplads, som fra 1982 blev nedlagt og dækket med jord.

Herved opstod en ca. 13 meter høj bakke, hvorfra der er udsigt til byen, fjorden samt Kristrup- og Paderup Enge. Den nordlige og sydlige ende af Skovholmen er bevokset med skov og krat.

Den nordlige ende afgræsses i sommerhalvåret af får.

Det midterste areal er et åbent græsareal, hvor det er velegnet at sætte drager op i.

Den sydvestlige del er hundeskov. Det vil sige, at hunden må løbe frit, hvis den er under fuld kontrol.

Den røde markering angiver hundeskoven.