Aktivitetshuset Gjerlev

Som navnet antyder, så er det et hus for aktiviteter i landsbyen Gjerlev. Her bliver der afholdt foredrag, dyrket gymnastik og meget andet.

Gjerlev Aktivitetshus drives af lokale ildsjæle fra blandt andet "Aktivitetshusets venner".

Danske seniorer og Aktivitetsudvalget arrangerer cafearrangementer, IT-undervisning, foredrag, fællesspisning, gymnastik, banko og meget andet i huset.

Aktivitetshuset rummer et stort køkken, træningssal, et stort fælles lokale, et mindre fælles lokale og flere lokaler til juniorklubben (der ventes at starte op i løbet af 2020).

Nørhald Egnsarkiv holder også til i aktivitetshuset og har styr på egnens lokalhistorie.

Aktivitetshuset Gjerlev bor i en del af den tidligere lokale skole. På området er der også kirkecenter, gymnastiksal og baner til krolf. Området er i færd med at blive udviklet af de lokale ildsjæle.