Doktorparken

Doktorparken er en bypark på seks hektar, der blev anlagt i 1913 som en engelsk landskabspark.

Søen i Doktorparken

Doktorparken er byens mest populære park for børnefamilier. Den blev tegnet efter engelsk forbillede med snoede stier, en romantiske sø og små rum som parkens nu store gamle træer danner.

Træer og beplantning

Parken har mange store enkelttræer og grupper af træer. De ældste træer er op mod 100 år gamle. I parkens vestlige kant løber Svejstrup Bæk i en træbeplantning, og den østlige kant med jernbanen er ligeledes skærmet med træbeplantninger. Inde i selve parken er der flere træplantninger kantet med stedsegrønne og blomstrende buske. Træer og buske vokser mere vildt i søens nordlige ende.

Rhododendronhaven på den nordøstlige side af søen omkring den lille dam med den røde bro blev etableret i 1992 i forbindelse med oprensning af søen.

Langs indgangsstien er plantet en allé af japanske kirsebærtræer - kom og se dem blomstre.

Dyreliv

Der har altid været et rigt dyreliv i Doktorparken. Udover de naturligt forekommende dyr i søen og beplantningerne, er der en fast bestand af sorte svaner, japanske gæs, tyrkiske ænder mv.

Parkens fuglevoliere er bygget i 2016 og huser flere racer af høns, duer og småfugle lige fra kanariefugle, undulater, parakitter til fasaner, høns og duer. Fuglene i volieren må desværre ikke fodres.

For at beskytte fuglelivet på øen blev en bro over til den sydlige ø blev fjernet i 1955 

I parkens nordvestlige del lå Randers Zoologiske Have fra 1933-1955 med vilde dyr som søløver, løver, tigre, ulve, bjørne, bavianer og krybdyr. 

Søen

Det er ikke tilladt at fodre ænder, svaner og gæs ved parkens sø. Det skyldes blandt andet, at de store mængder brød øger omfanget af alger og det gør vandet grumset og ikke særligt lækkert at se på. Vi håber, at du vil bakke op om dette også for ændernes skyld.

Om vinteren, når der er hård frost, kan du løbe på skøjter på søen.

Ophold 

Der er flere opholdsrum og opholdssteder i parken på den østlige side af søen, i det lille haveanlæg og i forbindelse med opholdspladsen foran træbygningen i den sydlige ende af søen. På plænerne kan du solbade, lege eller nyde en medbragt madpakke. På opholdspladsen er der borde og bænke tæt på fuglekvidder og med udsigt til søen. Der er handicaptoiletter til parkens gæster og der er lokaler til foreninger.

Aktiviteter og legepladser

Parken har en inspirerende naturlegeplads, der tager udgangspunkt i selvopfundne lege, hvor redskaberne er udefinerede for på denne måde at stimulere din fantasi og motivere til leg og bevægelse. Udover gynge og rutsjebane er der træstammer og store æg du kan løbe på og lege jorden er giftig. Legepladsen ligger ved hovedindgangen og i tilknytning
til fuglevolieren.

Hunde i parken

Hunde er velkomne i parken så længe de holdes i snor, og ejerne husker at samle eventuelle efterladenskaber op efter hundene.

Gå en længere tur med udgangspunkt i parken

Skulle du have lyst til en lidt længere gå- eller cykeltur, så kan du i den nordvestlige del af parken fortsætte ad en sti langs Svejstrup Bæk til Oust Mølle i Helsted. Stien går gennem et engareal, hvor man blandt andet kan se får og geder.

 

Volieren er indrettet tæt på fuglenes naturlige omgivelser. Det betyder bl.a. at parkens grene og blade anvendes til indretning af bure. Der skabes stille zoner ved at placere en kant for neden og en vis dybde i burene, hvor fuglene kan finde ro og undgå træk.

De lokale fugle- og dueforeninger er med på råd og er en stor hjælp og aktiv del af pasningen og sikringen af fuglevelfærd og udvikling af fugleholdet. Foreningerne er Randers Fugleforening og Racedueklubben for Randers & omegn

Parken er meget folkekær, og rigtig mange borgere har gode barndomsminder fra parken.

Arealet til parken blev skænket af byens overlæge Doktor Lassen i 1912. Byen skulle have en rekreativ park med plads til promenadeture og aktiviteter. Til ære for parkens stifter blev parken navngivet Doktorparken.

Igennem årene har parken været et yndet udflugtsmål. I kolde vintre blev søen flittigt brugt som skøjtesø. Om sommeren kunne der sejles med modelbåde. Fra 30érne til 50érne var en mindre del af parken zoologisk have, med tamme og vilde dyr.

Doktorparken havde 100 års jubilæum i 2014, og der er mange historier knyttet til parken. Mange borgere i og uden for Randers kan huske, at de i deres barndom har besøgt parken, fordi den gennem de mange år har været et foretrukket udflugtsmål for børnefamilier og bedsteforældre med deres børnebørn.