Skulpturer og byporte

Randers er rig på kunst i det offentlige rum, og netop kunsten er med til at skabe sammenhæng i kommunen.

Tag på en gåtur med kunstoplevelser undervejs. Der er fire ruter med oplevelser for alle.

Skulpturer

Skulpturer er mangfoldige og vidt forskellige. De tegner et billede af en fælles kulturarv, vi som borgere og mennesker kan spejle os i og være stolte af.

I Randers er der de 68 skulpturer rundt om i kommunen. Det er med denne folder ønsket at sikre alle lige adgang til kulturen. Derfor har det været et krav om, at alle omfattede skulpturer er frit tilgængelige. Du vil således møde dem tilfældigt i parker, på pladser, gader, ved skoler og på kirkegårde. Skulpturerne skal fungere som pusterum, der giver et afbræk i den vante færden og nye impulser at tage stilling til.

Skulpturerne i Randers Kommune har ofte givet anledning til blandede reaktioner. Der er både eksempler på læsebrevsdebatter og aktioner mod udvalgte skulpturer. Vi ledes ofte til at tage stilling og søge egne holdninger, når vi møder kunsten i hverdagen. Og det er netop, hvad kunsten skal, så vi kan se verden med andre øjne.

Byporte 

BYPORT 91 er et kombineret byplan- og kunstprojekt for bymidten i Randers, som blev påbegyndt i 1991.

Ideen med projektet er at skabe en markant grænse mellem bymidten og de omkringliggende kvarterer ved hjælp af en ny 'bymur' og 13 'byporte', der opføres ved hver af byens 13 indfaldsveje.

Der er ikke tale om byporte i traditionel forstand, men derimod om klare markeringer i form af skulpturer.

Byportene skal være af høj kunstnerisk kvalitet og laves af anerkendte og landskendte kunstnere.