Den nye vej

Den nye vej til og på Klimabroen strækker sig fra Udbyhøjvej til Ny Havnevej og bliver ca. 2,5 km. Vejen får to spor i hver retning til bilister og tung trafik. Desuden kommer der cykelsti og fortov.

Den nye vej strækker sig fra Udbyhøjvej i nord til Ny Havnevej i syd og forbindes via denne til Grenåvej. Vejstrækningen mellem Udbyhøjvej og Grenåvej har en samlet længde på ca. 2,5 km. Ny Havnevej mellem Grenåvej og Kristrup er etableret i 2022-2024. 

Zoombart kort: Her skal den nye vej ligge

Bemærk at kortet viser Havnevejen som den udføres nu. Der vil senere ske tilpasning af svingbaner mv., når Klimabroforbindelsen anlægges i sin fulde længde.

(Klik her for at åbne kortet i et nyt vindue)

Valg og optimering af linjeføring

Linjeføringen af klimabroforbindelsen er behandlet af byrådet af flere omgange. Den 6. november 2017 vedtog byrådet placeringen af klimabroforbindelses krydsning af pieren, og hvor den placeres mod nord. Den 8. september 2020 vedtog byrådet, at forbindelsen skal tilsluttes Ny Havnevej og via denne tilsluttes Clausholmvej mod syd. 

I den tekniske forundersøgelse er der arbejdet med at optimere vejforløbet og trafikafviklingen inden for rammerne af den fastlagte linjeføring.

Firesporet vej med cykelsti og fortov

Vejen bliver firesporet med en skiltet hastighed på 50 km/t. Fra Udbyhøjvej i nord til vejen Tronholmen i syd etableres der cykelstier og fortove i begge sider af vejen. En midterrabat på 2 m adskiller kørebanerne. Midterrabatten er dog udeladt på dæmningen og broen for at minimere bredden på disse.

På den sydlige strækning fra Tronholmen til Ny Havnevej udføres vejen med fællesstier i begge vejsider ligesom resten af strækningen mod Grenåvej.

Læs mere om trafikken i Randers by, når Klimabroforbindelsen er etableret.