Brotoften

På Brotoften kommer der attraktive boliger i floddeltaet.

Med sin unikke placering på kanten af Gudenådeltaet bliver Brotoften Flodbyens nye grønne boligkvarter - med afsæt i et ønske om at genfortolke midtbyens karréer, skala og karakter blandet med intens bynatur som en integreret del af gade- og gårdrumsbilledet.

Området varieres i skala og sammensætning af boligtyper, så der skabes en naturlig overgang til naturdeltaet mod vest.

Kvarteret højvandssikres med et dige, hvorpå bygninger placeres. Bag diget indpasses et regnvandsbassin i sammenhæng med offentligt parkeringsområde.

En ny gang- og cykelforbindelse gennem deltanaturen og under Århusvej skaber forbedret sammenhæng med Tronholmen og midtbyen.