Justesens Plæne

Den store åbne og støj- og vindpåvirkede plæne omdannes til en ny tidevandspark.

Justesens Plæne er for mange randrusianere et højt værdsat sted i byen, hvor man mødes og nyder en pause i byen.

Højvandsbeskyttelsens grønne dige trækkes tilbage og skaber et optimeret mikroklima i forhold til trafikstøj og vind.

Med det tilbagetrukne dige skabes en naturlig lomme der orienteres mod Gudenåen.

Parken bliver midtbyens store grønne lunge og vil med sin skiftende vandstand skabe en helt ny og bearbejdet naturoplevelse helt tæt på midtbyen.

Mod Tørvebryggen indpasses et regnvandsbassin til afhjælpning af regnvandsudfordringer på Tørvebryggen.

Diget indrettes med cykel- og gangsti på toppen.