Bolig til ældre

Randers Kommune tilbyder forskellige boligformer til borgere, der har brug for særlige fysiske rammer.

De fleste af boligerne er 2-rumsboliger.

Du kan læse mere om de forskellige boformer og finde ud af, hvordan du ansøger, herunder.

Vurdering af behov

Når du søger en bolig hos Randers Kommune, vil dine behov blive vurderet af en visitator.

Ændrer dine forhold sig, kan du igen henvende dig til Visitationsenheden eller sende en ny ansøgning – så vil dit ønske blive vurderet på ny.

Du kan klage til det Sociale Nævn.

Persondataloven

Iht. persondataloven gøres der opmærksom på, at enhver henvendelse til Visitationsenheden i forbindelse med ansøgning om hjælp eller hjælpemidler registreres elektronisk i Visitationsenhedens journalsystem. Oplysningerne indgår herefter i sagen og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.