Bolig til ældre

Randers Kommune tilbyder forskellige boligformer til borgere, der har brug for særlige fysiske rammer.

De fleste af boligerne er 2-rumsboliger.

Du kan læse mere om de forskellige boformer og finde ud af, hvordan du ansøger, herunder.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

I plejeboliger er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Du kan søge en plejebolig, hvis du - trods massiv hjælp - ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når det ikke længere er nok med hjemmeplejens eller dine pårørendes praktiske støtte og pleje.

Bemærk at upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder berettiger ikke i sig selv til en plejebolig.

Sådan får du en plejebolig

Hvis du gerne vil søge en plejebolig, skal du selv, din familie, din læge eller sygehuset kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550. Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med dig at finde den bolig, der er behov for. Visitator kan hjælpe med at udfylde ansøgningen.

Når kommunen har besluttet at tilbyde dig en bolig, bliver du skrevet på ventelisten. Du har mulighed for at søge til et bestemt plejecenter. Hvis du ikke søger om et bestemt plejecenter, bliver du skrevet på den generelle venteliste, og så må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig.

Læs om visitationskriterierne til plejebolig 

Randers Kommune har specielt indrettede plejeboliger til mennesker med demens og demenslignende symptomer.

I demensboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Sådan får du en demensbolig

Hvis du gerne vil søge en plejebolig, skal du selv, din familie, din læge eller sygehuset kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550. Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med dig at finde den bolig, der er behov for. Visitator kan hjælpe med at udfylde ansøgningen.

Når kommunen har besluttet at tilbyde dig en bolig, bliver du skrevet på ventelisten. Du har mulighed for at søge til et bestemt plejecenter. Hvis du ikke søger om et bestemt plejecenter, bliver du skrevet på den generelle venteliste, og så må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig.

Læs om visitationskriterierne til demensbolig

 

Ældreboliger med mulighed for kald er for personer, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Boligerne ligger tæt på et center, som sørger for praktisk og personlig hjælp.

Sådan får du en ældrebolig med mulighed for kald

Hvis du ønsker at søge en ældrebolig med mulighed for kald, skal du selv, din familie, din læge eller sygehuset kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550. Visitator aflægger besøg i hjemmet for sammen med dig at finde den bolig, der er behov for. Visitator kan hjælpe med at udfylde ansøgningen.

Når kommunen har besluttet at tilbyde dig en bolig, bliver du skrevet på ventelisten. Du har mulighed for at søge til et bestemt plejecenter. Hvis du ikke søger om et bestemt plejecenter, bliver du skrevet på den generelle venteliste, og så må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig.

Læs om visitationskriterierne for ældrebolig med mulighed for kald

Hvis du har brug for bedre fysiske forhold, kan du søge en ældre- og handicapegnet bolig.

I ældre- og handicapegnede boliger er det let at komme omkring, selvom du er gangbesværet eller sidder i kørestol.

I ældre- og handicapegnede boliger er der ikke fast tilknyttet personale, men du kan søge om hjemmehjælp, hvis du har brug for det. Det kan f.eks. være til rengøring, vask og personlig hygiejne.

Sådan får du en ældre- og handicapegnet bolig

Du kan digitalt udfylde og sende en ansøgning om en ældre- og handicapegnet bolig. Brug linket længere nede på denne side.

Du kan finde en fortegnelse over ældre- og handicapegnede boliger til højre på denne hjemmeside.

Ellers kan du kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550, som så sender dig  ansøgningsskema.

Det er boligforeninger og boligselskaber, der administrerer de fleste ældre- og handicapvenlige boliger. Det er ikke nødvendigt at være medlem af en boligforening for at komme i betragtning til de ældre- og handicapvenlige boliger, som Randers Kommune har anvisningsret til. Det er dog en god idé at være medlem af så mange boligforeninger som muligt og være aktivt søgende, så man selv har mulighed for at søge andre boliger.

Læs om visitationskriterierne for ældre-/handicapvenlige boliger

På mange ældrecentre er der én eller flere boliger beregnet til midlertidigt ophold. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • akut sygdom
  • sygdom hos ægtefælle
  • genoptræning

Midlertidigt ophold kan normalt vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes. Varigheden er efter behov, dog maksimalt tre måneder.

Sådan får du et midlertidigt ophold

Har du behov for et midlertidigt ophold, kan du henvende dig til dit lokale ældrecenter eller Visitationsenheden på telefon 8915 2550.

Læs om visitationskriterierne for midlertidigt ophold

Video om at bo på plejecenter

Vurdering af behov

Når du søger en bolig hos Randers Kommune, vil dine behov blive vurderet af en visitator.

Ændrer dine forhold sig, kan du igen henvende dig til Visitationsenheden eller sende en ny ansøgning – så vil dit ønske blive vurderet på ny.

Du kan kontakte Visitationsenheden på telefon 8915 2550.

Persondata

Vi gør opmærksom på, at enhver henvendelse til Visitationsenheden i forbindelse med ansøgning om hjælp eller hjælpemidler registreres elektronisk i Visitationsenhedens journalsystem. Oplysningerne indgår herefter i sagen og er omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.