Korttidsophold

Hvis du i en kortere periode får brug for hjælp eller din pårørende bliver syg, kan du bo i en af kommunens korttidsboliger.

Der findes korttidsboliger på flere af kommunens plejecentre. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • akut sygdom
  • sygdom hos ægtefælle
  • genoptræning

Korttidsophold kan normalt vare op til 3 uger, hvorefter behovet skal revurderes.

Opholdet er gratis, men du betaler en fast pris for mad og evt. vask af tøj og linned.

Kontakt Visitationsafdelingen på tlf. 8915 2550, hvis du vil søge om et korttidsophold.