Korttidsophold

Hvis du i en kortere periode ikke kan bo hjemme, kan du bo i en korttidsbolig.

Der findes korttidsboliger på flere af kommunens ældrecentre. Her kan du bo, hvis du i en kortere periode ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp. Det kan f.eks. være i forbindelse med:

  • akut sygdom
  • sygdom hos ægtefælle
  • genoptræning.

Korttidsophold kan normalt vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes.

Opholdet er gratis, men du betaler en fast pris for mad og evt. vask af tøj og linned.

Kontakt Visitationsafdelingen på tlf. 89 15 25 50, hvis du vil søge om et korttidsophold.