Vedligeholdende træning

Vedligeholdende træning hjælper dig med at bevare og træne dine færdigheder fysisk, psykisk og/eller socialt.

Der er vedligeholdende træning til dig med demens på to forskellige plejecentre; Borupvænget og Landsbyen Møllevang. På begge centre er det muligt at deltage i vedligeholdende træning flere gange om ugen.

I begge tilbud lægger vi vægt på at lave træning, som fremmer livskvaliteten og sundheden for dig. Derfor vælger vi træning som bl.a. motion, dans, sang, madlavning, besøg af dagplejebørn og besøgshund. Det vigtigste er, at det er meningsfuld træning, som vedligeholder dine fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

Som noget særligt har tilbuddet på Borupvænget en campingvogn i haven, hvor du får oplevelsen af at være på campingferie og mulighed for bl.a. at genkalde gamle ferieminder.

For at blive visiteret til et af tilbuddene skal du kontakte personalet på det pågældende tilbud. Personalet vil efterfølgende lave en individuel vurdering sammen med dig og dine pårørende.

Personalet på Borupvænget kan kontaktes på tlf. 8915 2414.

Personalet på Landsbyen Møllevang kan kontaktes på tlf. 8915 2076.