Klippekort

Klippekortet er et særligt tilbud, hvor du får femten minutters ekstra hjælp om ugen, oven i den hjemmehjælp, du i forvejen får.

Hvis du bor i en plejebolig eller en af kommunens ældreboliger med kald har du automatisk ret til klippekortet – og ellers får du besked fra hjemmeplejen, hvis du kan få tildelt et klippekort.

Her er der ideer til, hvad du kan bruge den ekstra hjælp til. Du kan også tale med din familie eller en medarbejder eller leder om, hvilke muligheder der kan være.

Hvad kan du bruge dit klippekort til?

Du må selv bestemme, hvad du bruger dit KLIPPEKORT til. Mulighederne er mange – og du skal selvfølgelig vælge det, der har værdi for dig! Her har du nogle forslag til inspiration:

Oplevelser i dit nærområde

 • Aktiviteter i Randers Ugen
 • En tur i Randers Regnskov eller Water and Wellness
 • Oplev naturen på Naturcenteret – f.eks. med en sejltur på Gudenåen
 • Kom til arrangementer i Sundhedscenteret

Hjælp og hygge i hjemmet

 • Hjælp til at lave dine livretter eller til at bage en kage
 • Hjælp til at holde fødselsdag / fest
 • Se i fotoalbum eller se en god film
 • Avislæsning, højtlæsning eller kortspil
 • Hjælp til mobiltelefon, computer, tablet eller indstilling af TV

Uden for hjemmet

 • Gåture, cykelture på dobbeltcykler eller fælles ture med andre
 • Tur i Doktorparken ol.
 • Dagligvareindkøb eller shopping
 • Foredrag, udstillinger, koncerter eller andet
 • Besøg et ældre- eller aktivitetscenter og deltag i de åbne tilbud
 • Ledsagelse til læge og lignende

Hvorfor klippekort?

I Randers Kommune vil vi gerne gøre tingene MED dig i stedet for at gøre tingene FOR dig, når det kan lade sig gøre. Det kalder vi den rehabiliterende tankegang. Det betyder, at vi gerne vil tilrettelægge hjælp og støtte med udgangspunkt i dine værdier og ønsker til aktiviteter, sociale relationer, hverdagslivet og livskvalitet.

Vi håber, at du med dit KLIPPEKORT vil få mulighed for hjælp til et bedre hverdagsliv. Ved at være aktiv i hverdagen styrker og fastholder du dine fysiske, sociale og intellektuelle evner, og du kan fortsat selv bestemme og styre din dagligdag.

Klippekortet er gjort mulig via bevillinger fra Folketinget, først som forsøg blandt hjemmeboende og senest fra 2017 for beboere på plejecentrene.

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Klippekortet skal fortrinsvis bruges inden for tidsrummet 10.00 – 22.30 på hverdage.
 • Vi vil imødekomme dine ønsker hvis det er praktisk muligt – det kan være en fordel at aftale tidspunkt og aktivitet i god tid, for eksempel 14 dage før.
 • Klippekortet kan ikke bruges til snerydning, udendørs vinduespudsning, håndværkeropgaver og havearbejde.
 • Du skal ikke betale for klippekort, men hvis det medfører udgifter til for eksempel transport eller entré, så skal du selv betale, både for dig selv og medarbejderen.