Psykologsamtaler til ældre

Psykologsamtaler kan fremme din trivsel og livskvalitet i perioder af dit liv, hvor tilværelsen kan være svær.

At blive ældre kan være forbundet med særlige udfordringer i tilværelsen. Det kan være, at du oplever livsfortrydelser, ensomhed, smerter, dødsfald i din nærmeste omgangskreds eller har tanker om livets afslutning og døden. Hvis belastningerne bliver for overvældende, ved vi, at samtaler med en psykolog ofte er en god hjælp. Gennem samtalerne arbejder vi i fællesskab på at finde nye måder, hvorpå du kan forstå og håndtere dine udfordringer.

Du kan få tilbudt gratis psykologsamtaler som borger i Randers Kommune, hvis du har det svært psykisk og enten:

Samtalerne kan hjælpe dig til at håndtere aktuelle psykiske belastninger. F.eks. hvis:

  • Du føler dig trist eller ængstelig.
  • Ensomhed fylder i din hverdag.
  • Du synes, det er svært at håndtere sygdom, funktionstab eller tab af nærtstående.

Det kan dog også være noget helt andet, der fylder i din tilværelse, som du har svært ved at håndtere på egen hånd.

Samtalerne finder som udgangspunkt sted i dit eget hjem. Hvis det i dit tilfælde ikke er optimalt, kan samtalerne også finde sted i et af kommunens lokaler på Laksetorvet, 8900 Randers C.

Kontakt

Er du interesseret i en psykologsamtale, kan du ringe til psykologerne på tlf. 24 59 96 03 eller 20 36 18 26. Hvis psykologerne ikke tager telefonen, når du ringer, vil de ringe tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvis du får en form for hjælp i dit hjem, kan du også bede en af de medarbejdere, som kommer i dit hjem, om at kontakte psykologerne på dine vegne. Herefter ringer en af psykologerne til dig og aftaler det videre forløb med dig.

Forløb

Når du har snakket med en af psykologerne første gang, aftaler vi en tid til en samtale. Til den første samtale (som vi også kalder "vurderingssamtalen") snakker vi om baggrunden for, at du ønsker psykologsamtaler. Her finder vi ud af, om du skal tilbydes et individuelt samtaleforløb, eller om der er andre mere oplagte og hensigtsmæssige muligheder for dig.

Vi evaluerer løbende dit samtaleforløb for at sikre os, at vi tilbyder dig den bedst mulige hjælp. Til dette bruger vi spørgeskemaer og tilbagemeldinger fra dig.