Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, f.eks. udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende
  • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension).

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte varmeregnskaberne for din bolig for de seneste tre år. Varmeregnskaberne - også kaldet varmeopgørelserne - får du fra din varmeudbyder.

Hvis du ikke har varmeregnskaberne for de seneste tre år, f.eks. fordi du har boet i boligen i kortere tid, skal du sende de varmeregnskaber, du har, eller oplyse dit forventede varmeforbrug.