Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, f.eks. udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg.

For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • Varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende
  • Have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension).

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte varmeregnskaberne for din bolig for de seneste tre år. Varmeregnskaberne - også kaldet varmeopgørelserne - får du fra din varmeudbyder.

Hvis du ikke har varmeregnskaberne for de seneste tre år, f.eks. fordi du har boet i boligen i kortere tid, skal du sende de varmeregnskaber, du har, eller oplyse dit forventede varmeforbrug.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du ringe til Den Digitale Hotline på telefon 7020 0000.

Du skal kontakte Udbetaling Danmark på 7012 8061, hvis du har spørgsmål om varmetillæg.

I dag skal du klare mange ting digitalt. Hvis du ikke er digital, kan du bestille tid og få hjælp i Borgerservice. Husk, at du altid skal bestille tid, før du møder op i Borgerservice.