Sygepleje

Alle uanset alder kan få sygepleje, hvis de har behov. Det er lægerne eller sygehuset, der henviser til sygepleje.

Du vil som udgangspunkt få tilbudt sygepleje i en af kommunens sundhedsklinikker. I særlige tilfælde kan du få sygepleje i dit hjem. Arbejdet udføres af plejepersonale fra det lokale center.

Sygepleje i aften- eller nattimer ydes af mobile teams, der dækker flere lokalområder.

Eksempler på sygepleje:

 • Forebyggende sundhedsoplysning og rådgivning
 • Inkontinens
 • Medicin
 • Personlig pleje
 • Pleje ved alvorlig sygdom
 • Psykisk pleje og omsorg
 • Samtaler, f.eks. behandlingsforløb
 • Sondemad

I Randers Kommune er der 10 sundhedsklinikker, hvor alle er velkomne.

I sundhedsklinikkerne kan du få sygepleje som f.eks. sårbehandling, stomipleje, injektioner, medicindosering og måling af blodtryk og vejledning i forhold til helbredsspørgsmål samt forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Kildevang
Randersvej 23
Langå

Åbakken
Bakkevænget 1
Øster Tørslev

Møllevang
Garnisonsvej 6
Randers

Rosenvænget
P. Knudsens Vej 6
Randers

Kollektivhuset
Parkboulevarden 71
Randers

Borupvænget
Gl. Hobrovej 136
Randers

Lindevænget
Vestergade 62
Randers

Tirsdalen
R. Hougårds Vej 42
Randers

Svaleparken
Svalevej 11
Assentoft

Du kan få hjemmesygepleje I dit eget hjem, hvis du er alvorlig svækket eller syg. Hjælpen kan ydes døgnet rundt afhængigt af dit konkrete behov

Hjemmesygeplejen kan f.eks. bestå af:

 • Behandling
 • Pleje og omsorg
 • Vejledning og rådgivning
 • Støtte til pårørende

Ældreområdet er opdelt i 3 geografiske områder.

Område VEST 

 • Telefon Dag: 8915 2427
 • Telefon Aften: 8915 2427
 • Telefon Nat: 8915 8833

Område NORD 

 • Telefon Dag: 8915 8952
 • Telefon Aften: 8915 8952
 • Telefon Nat: 8915 8833

Område SYD 

 • Telefon Dag: 8915 2767
 • Telefon Aften: 8915 2767
 • Telefon Nat: 8915 8833

Hvis du ønsker at passe en nærtstående, der vælger at dø I eget hjem, har du ret til at holde orlov fra dit arbejde og få udbetalt plejevederlag fra kommunen.

Ønsker du at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig sygdom, eller som har et handicap, har du ret til at søge orlov hos din arbejdsgiver og få udbetalt løn fra kommunen.

Ansættelse til pasning af nærtstående

Plejevederlag til pasning af døende - § 119