Personlig pleje

Kvalitetsstandard for personlig pleje i Randers Kommune 2024.

Personlig pleje

Formålet med personlig pleje er, at sikre dig en sundhedsmæssig forsvarlig hygiejne. Det kan være f.eks. hjælp i forbindelse med toiletbesøg, bad og påklædning.

Formålet er samtidigt at understøtte at du vedligeholder dine færdigheder, samt forebygger yderligere komplikationer grundet sundhedsmæssige udfordringer.

Når du søger

Du kan søge om hjælpen enten ved direkte kontakt til visitationsenheden eller via hjemme- og sygeplejen (hvis de er i hjemmet i forvejen).

Visitationen vurderer, om hjælpen skal iværksættes straks eller afvente et visitationsbesøg.

I samtalen og ved visitationsbesøget drøftes, hvad der er årsagen til at du ikke længere selv kan varetage de hygiejnemæssige opgaver. Det er for at undersøge om du igen selv kan varetage opgaven f.eks. ved at anvende hjælpemidler, træning eller anden indretning, som kan hjælpe med opgaverne. Det kan være en badebænk, toiletforhøjer, skridsikker måtte, cremepåsmører, greb/gelænder eller anden ny teknologi. 

Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at tilbyde rehabilitering efter serviceloven § 83a. Det kan være et træningsforløb i din egen bolig, der tager udgangspunkt i de opgaver som du ikke længere selv kan varetage. Hvis du ikke selv ønsker at deltage i rehabiliteringsforløb, kan det være nødvendigt med et afklaringsforløb, hvor vi kortlægger, hvad du selv kan varetage. Både rehabiliterings- og afklaringsforløb understøtter, at du genvinder mest muligt selvstændighed i hverdagen.

Det forventes at du, uanset, bidrager aktivt til oplysningen af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Du vil efter sagsbehandlingen modtage en afgørelse fra visitationsenheden.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp fra kommunen til personlig pleje hvis det, efter behandlingen af din ansøgning, fortsat vurderes at du ikke kan klare opgaven selv.

Du kan modtage hjælp mens afklaring og træning foregår.

Hvad kan du, som udgangspunkt, få hjælp til fra hjemmeplejen:

 • Bad, hårvask eller etagevask
 • På- og afklædning
 • Toiletbesøg
 • Tandbørstning og mundhygiejne
 • Ansigtsbarbering
 • Hjælp til at spise og drikke
 • Negleklipning på hænder og fødder (med alm. neglesaks)
 • Ved sundhedsmæssige udfordringer er der mulighed for tjek af seng og skift af sengelinned (fx inkontinens og svedproblematikker)
 • Hjælp til at komme ind og ud af sengen (lejring og forflytning)

Hvad kan du, som udgangspunkt, ikke få hjælp til fra hjemmeplejen:

 • Hårpleje, farvning og oprulning m.m.
 • Kropsbarbering
 • Hvis du har diabetes, kredsløbs- eller nervelidelse, kan negleklipning på fødder ikke bevilges igennem hjemmeplejen. Kontakt egen læge for henvisning til fodterapeut.

Udførslen af hjælpen:

Hjælpen kan bestå af praktisk hånd, vejledning i anvendelse af hjælpemidler eller anden måde at udføre opgaverne på (mere skånsomt), fysisk og verbal guidning i selve opgaven. Hjælpen kan udføres igennem et telefon- eller skærmopkald eller ved fysisk tilstedeværelse i hjemmet.

Leverandørerne skal altid sikre, at du kan være tryg ved, at du modtager hjælpen af rette personale med relevante kompetencer uanset hvilken godkendt leverandør du benytter.

Visitationsenheden oplyser om godkendte leverandører.

Tilrettelæggelse af opgaven:

Udførslen skal tilrettelægges med udgangspunkt i omsorgs- og værdighedspolitikken og i forenelighed med lovgivning og leverandørernes vilkår.

Lovgrundlag:

Serviceloven § 83 og serviceloven § 83 a.

Klagevejledning:

I forbindelse med afgørelse vil der være en klagevejledning. Der er ikke form krav til hvordan du skal klage, dvs. at du kan klage mundtligt eller skriftligt. Klager vedr. afgørelsen behandles i visitationsenheden, mens klager i forhold til leverandør som udgangspunkt behandles af leverandøren. Hvis dialogen med leverandøren ikke medfører bedring, vil visitationsenheden være behjælpelig med videre dialog.

Læs også: ”Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.