Alkohol og graviditet

Alkohol er skadelig i alle stadier af graviditeten og forværres, jo højere alkoholkoncentrationen er i dit blod.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du som gravid undgår alkohol, da den nedre grænse, for hvornår alkohol er skadelig for dit barn, er usikker.

Fakta

  • Et stort alkoholforbrug øger risikoen for abort, fosterdød, for tidlig fødsel, væksthæmning af fostret og misdannelser.
  • Alkohol påvirker udviklingen af dit barns hjerne.
  • Den præcise grænse for, hvornår alkohol er skadeligt for dit foster, kendes ikke.
  • Sundhedsstyrelsen fraråder gravide at drikke alkohol gennem hele graviditeten.
  • Ammende kvinder rådes til at være tilbageholdende med at drikke alkohol.
  • Gravide drikker som regel ikke meget - det gennemsnitlige alkoholforbrug er ca. en genstand om ugen.
  • Kun 1 % af de gravide indtager mere end 6 genstande om ugen.

Hvorfor ingen alkohol, når man er gravid?

Alkohol kan være skadeligt for fosteret under hele graviditeten - også i perioden inden man opdager, at man er gravid. I den første del af graviditeten udvikles fosterets organer. I den sidste del vokser og modnes fosterets organer til at kunne fungere. Hjernen og nervesystemet er specielt følsomme over for alkohols påvirkninger. Derfor er det vigtigt at beskytte fosteret mod alkohol gennem hele graviditeten.

Hvilke skader og hvor alvorlige skader, barnet kan få, afhænger af, hvornår og hvor meget moderen drikker under graviditeten. Medfødt alkoholskade strækker sig over et bredt spektrum fra små skader til svære multihandicaps og død. Nogle skader er synlige ved fødslen, andre viser sig først under barnets udvikling og opvækst.

Hvad sker der, når den gravide drikker?

Når du drikker alkohol, optages alkoholen hurtigt i dit blod. Dit barn får al sin ernæring gennem dit blod via navlestrengen og gennem moderkagen. Det betyder, at dit barn efter få minutter vil have den samme mængde alkohol i blodet, som du har.

Du nedbryder alkoholen gradvist ved, at din lever omdanner alkoholen til ufarlig eddikesyre. Dit fosters lever derimod umoden og kan derfor ikke på samme måde nedbryde alkohol. Det betyder, at dit barn i et stykke tid efter alkoholindtagelsen faktisk vil få højere alkoholpromille end du, og rusen vil derfor også vare længere hos dit barn.

Alkohol og amning

Din modermælk får efter kort tid det samme alkoholindhold som dit eget blod. Det tager mellem 2-3 timer, før en genstand er ude af modermælken. Påvirkningen af alkohol er mindre hos den nyfødte end hos fostret. Den nedre grænse for påvirkning kendes ikke Derfor bør alkoholindtag hos ammende mødre begrænses.

Hvis din alkoholpromille overstiger 0,5, er det vist, at det hæmmer uddrivningen af mælken, og gør det vanskeligt for dit barn at tømme brystet. Mælkens lugt forandres også, hvilket ofte medvirker til at dit barn hurtigt vil holde op med at sutte.