Fysioterapeuter

Fysioterapeuten kan inddrages, når barnet formodes at have sansemotoriske vanskeligheder eller være forstyrret i bearbejdningen af sanseindtryk.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Randers Kommune er en forebyggende enhed med følgende overordnede formål i forhold til børn:

  • at understøtte dagtilbud og skoler i at skabe inkluderende udviklings- og læringsmiljøer.
  • at støtte forældre i at skabe gode rammer for deres barns udvikling.

Fysioterapeutens ydelser er bygget op om tidlig indsats ud fra viden om, at tidlig indsats kan være langt mindre indgribende for barnet. Jo tidligere vi støtter børn i deres udvikling, desto større udbytte har de af det.
For at indsatsen får de bedste kår for barnet, er det vigtigt at professionelle og forældrene arbejder tæt sammen om en koordineret indsats omkring barnet. Fysioterapeuten arbejder forebyggende ind i sagerne, så professionelle og forældre får redskaber og handlemuligheder til at støtte deres barn så tidligt i barnets liv som muligt.

Den fysioterapeutiske indsats koordineres med de øvrige faggrupper fra PPR, når disse også er involveret i forhold til barnet.