Fonologigrupper

PPR tilbyder et tværfagligt gruppeforløb for børn med ekspressive vanskeligheder, der påvirker udtalen (fonologiske vanskeligheder).

I fonologigrupperne er der som regel seks børn i en gruppe, og gruppeforløbet strækker sig over 12-15 uger. Undervisningen varetages af to talekonsulenter.

Optagelse i gruppen sker på i samarbejde med dagtilbuddets talekonsulent. Det forudsættes, at der forinden har været et forløb med vejledning/undervisning, hvor forældre, pædagoger og talekonsulent har samarbejdet om at afhjælpe barnets vanskeligheder.

Vi har to forskellige fonologigruppeforløb:

  • Fonologigruppe I er en endagsgruppe. Børnene undervises to timer én gang om ugen i 12 uger.
  • Fonologigruppe II er en to-dagsgruppe. Børnene undervises fire timer to gange om ugen i 15 uger. Cirka midt i forløbet kan der eventuelt være en evaluering med forældre.

Til begge grupper er tilknyttet psykolog og fysioterapeut, som inddrages, hvor det er relevant. Det forventes af forældre og pædagoger, at de under forløbet deltager aktivt i arbejdet med børnenes vanskeligheder.

Det forventes således at:

  • forældre og pædagoger arbejder dagligt med det udleverede materiale.
  • forældre deltager minimum én gang i gruppeundervisningen.
  • pædagoger deltager én gang i gruppeundervisningen (todagesgruppe)
  • forældre deltager i midtvejsevaluering (todagesgruppe)
  • forældre og pædagoger deltager i den afsluttende evalueringssamtale.

Der foretages en motorisk screening af alle børn i gruppen. I de tilfælde hvor fysioterapeuten vurderer, at det er relevant, foretages en motorisk undersøgelse af barnet, og der tilbydes motorisk træning. Hvor det skønnes relevant, gennemføres desuden en mundmotorisk undersøgelse med henblik på at vurdere, om mundmotoriske vanskeligheder er en medvirkende årsag til de fonologiske vanskeligheder.

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår i:

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gl. Stationsvej 9, 2. th.
8920 Randers SV

Børnene har mulighed for at blive hentet og bragt med taxa.