Chilled for børn og unge med angst

Chilled er et gruppeterapeutisk forløb for børn og unge med angst og deres forældre.

Der åbnes for ansøgninger til Cool Kids og Chilled hvert halve år i løbet af december og juni. 

Der er lukket for ansøgning til Chilled i 2024.

Hvis du har en ung, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Chilled måske et relevant tilbud for jer.

Bemærk! Det forventes, at begge forældre kan deltage i alle sessioner.

  • Den unge går i 7.-9. klasse.
  • Angsten har stået på i noget tid (3 måneder eller mere).
  • Angsten forstyrrer den unges udvikling og dagligdag.
  • Angsten får den unge til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (for eksempel komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).
  • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i den unges liv, hvor den unge reelt har grund til at være bekymret (for eksempel kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lignende).
  • Angsten er den unges primære udfordring, hvilket vil sige, at den unge ikke er væsentligt belastet af andre lidelser/diagnoser såsom ADHD, autisme eller fysiske handicaps. Hvis den unge har sådanne lidelser, men er godt støttet i forhold til dem i hverdagen, kan man overveje at ansøge om deltagelse i Chilled.
  • Den unge kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre unge.

Praktiske oplysninger om Chilled

Forløbet kræver forældredeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe den unge med hjemmearbejde. Det forventes, at begge forældre deltager i hele forløbet; også selvom forældrene ikke bor sammen.

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Chilled" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken ved Århus Universitet.

  • Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner.
  • Chilled afholdes onsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPRs lokaler.