Hørevanskeligheder

Hvis du har mistanke om, at et barn har en hørenedsættelse, er det vigtigt at få undersøgt barnets hørelse hos en ørelæge og/eller på Audiologisk Afdeling.

En hørenedsættelse kan have stor betydning for et barns udvikling.

Der er forskellige typer af hørenedsættelser, som kategoriseres i forhold til, hvad årsagen til hørenedsættelsen er. Der kan være mange forskellige årsager til hørenedsættelse, dog er alder og arvelige forhold de mest almindelige.

Høreteam

Randers Kommune har et Høreteam, der tilbyder rådgivning og servicering til familier og institutioner/skoler, hvor der er et barn med hørenedsættelse. Når en hørenedsættelse er konstateret, anbefales det altid at kontakte høreteamet.

Barnet kan behandles med høreapparater (HA) eller Cochlear Implant (CI) for at afhjælpe virkningerne af hørenedsættelsen og skabe så optimal en hørelse for barnet som muligt.

Forældrene modtager vejledning på Audiologisk Afdeling i forhold til høreapparatbehandlingen, instruktion i brug af apparaterne, høretaktik og kontrolundersøgelser.

Høreapparatbehandlingen bør dog ikke stå alene. Når et barn er høreapparatbehandlet, tilbyder Randers Kommunes ”Høreteam” vejledning, kurser, materialer og anden opfølgning af barnets høreapparat/CI behandling – f.eks. høretekniske hjælpemidler og vejledning i hjemmet og af personale i barnets daginstitution eller skole.