Cool Kids og Chilled - for børn med angst

Cool Kids og Chilled er gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre.

Nye hold med start medio september!

Hvis du har et barn eller et ungt menneske, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Kids (ca. 6-12 år) eller Chilled (ca. 13-16 år) måske et relevant tilbud for jer.

 • Dit barn/den unge er i alderen 6 - 16 år
 • Angsten forstyrrer dit barns/den unges udvikling og dagligdag.
 • Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
 • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets/den unges liv, hvor barnet/den unge reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lign.).
 • Angsten får barnet/den unge til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (fx komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).
 • Barnet/den unge kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn/unge.

Målgruppe

Gruppeforløbet henvender sig til børn/unge i alderen 6 - 16 år med en eller anden form for angstproblematik. Det er typisk børn/unge, hvor forældrene fortæller, at de er meget bekymrede, og skal beroliges hele tiden. De er måske bange for at komme i skole, sove alene etc. Der kan arbejdes med alle former for angst i gruppen, herunder:

 • generaliseret angst
 • separationsangst
 • social angst
 • panikangst
 • angstudløst tvangsadfærd
 • enkelt fobier

Barnet/den unge skal ikke nødvendigvis have en diagnose for at deltage.

Praktiske oplysninger om Cool Kids/Chilled

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Cool Kids" og "Chilled" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken på Århus Universitet. Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner, og vi mødes:

Cool Kids: onsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPR's lokaler

Chilled : torsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPR's lokaler

Forløbet kræver forælderdeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe børnene/de unge med hjemmearbejde.

Tilmelding, herunder kommende hold

Der er plads til 6 børn/unge på holdet, og der vil være mulighed for ansøgning, indtil holdet er fyldt op. 

Efter ansøgning vil man blive inviteret til en forsamtale, hvor det vurderes, om barnet matcher målgruppen og kan tildeles en plads på Cool Kids- eller Chilled-holdet.

Kvittering på ansøgningen sendes til ansøgers e-boks.