Cool Kids og Chilled - for børn med angst

Cool Kids og Chilled er gruppeterapeutiske forløb for børn med angst og deres forældre.

Der er lukket for ansøgning til Cool Kids og Chilled.

Holdene forventes opstart i løbet af februar 2022 og vil blive afholdt henover forår/sommer 2022. Det forventes, at begge forældre kan deltage i alle sessioner.

Hvis du har et barn eller et ungt menneske, som er bekymret eller angst, og du kan svare ja til nedenstående punkter, er Cool Kids eller Chilled måske et relevant tilbud for jer.

  • Dit barn/den unge går i 3-5 kl. (Cool Kids) eller i 7-10 kl. (Chilled)
  • Angsten forstyrrer dit barns/den unges udvikling og dagligdag.
  • Angsten har stået på over noget tid (3 mdr. eller mere).
  • Angsten er urealistisk og skyldes altså ikke umiddelbart andre forhold i barnets/den unges liv, hvor barnet/den unge reelt har grund til at være bekymret (fx kritisk sygdom i familien, mobning, problematisk skilsmisse eller lign.).
  • Angsten får barnet/den unge til at undgå aktiviteter, det skal eller gerne vil (fx komme i skole, sove alene, samvær med kammerater).
  • Barnet/den unge kan socialt, koncentrations- og adfærdsmæssigt fungere i en gruppe med 5 andre børn/unge.

Praktiske oplysninger om Cool Kids/Chilled

Forløbet kræver forældredeltagelse, så forældrene skal kunne deltage hver gang og kunne hjælpe børnene/de unge med hjemmearbejde.

Programmet, der arbejdes ud fra, hedder "Cool Kids" og "Chilled" og stammer fra Australien. Det er samme program, som anvendes på Angstklinikken på Århus Universitet. Gruppeforløbet strækker sig over 10 sessioner, og vi mødes:

Cool Kids: tirsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPR's lokaler

Chilled : torsdag eftermiddage kl. 15-17 i PPR's lokaler

Ansøgning

Der er pt. lukket for ansøgning.