Fødselsdepression

En efterfødselsreaktion eller fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, hvor man kan føle sig trist, urolig eller angst.

En efterfødselsreaktion eller fødselsdepression er en følelsesmæssig tilstand, hvor man kan føle sig trist, urolig eller angst på en måde, der griber negativt ind i tilværelsen.

Det kan din sundhedsplejerske hjælpe dig med at håndtere.

Undersøgelser har vist, at tidlig opsporing kan lette forløbet betydeligt. Ved hjælp af en screening, som sundhedsplejersken tilbyder i graviditetsbesøget og 2-3 måneder efter fødslen, kan du få en indsigt i din psykiske robusthed  og hjælp til eventuelle udfordringer. Denne screening tilbydes til alle førstegangsfødende samt flergangsfødende efter behov.

Mindst hver 10. kvinde antages at få reaktion i let til svær grad i forbindelse med fødsel. En efterfødselsreaktion belaster hele familien i en situation, hvor der skal være overskud til at tage sig af det nye barn, og det kan desuden hæmme barnets udvikling.

Mænd kan også få fødselsdepression

Mænd kan også rammes af efterfødselsreaktioner i en sådan grad, at de mistrives og bør have hjælp via deres læge.

Læs evt. mere om fødselsdepression/efterfødselsreaktioner i bogen Fødselsdepression af Poul Videbech, PsykInfo Forlaget.

Screening for efterfødselsreaktion

I Randers kommune har vi tilbud om screening af alle førstegangsmødre. Flergangsmødre screenes efter behov.

Forældre, der viser tegn på efterfødselsreaktion tilbydes lyttebesøg og henvises til egen læge.