Danmarks første legeplads af hospitalsplast

Du tænker måske, ’Hvad har brugte dunke fra sterilt vand og plastikslanger fra bedøvelsesapparater med klatrevægge og gynger at gøre?’

Der er brugt 75 % plastaffald fra hospitaler og 25 % ny plast til at støbe klatretårnet ’BLOQX’.

En hel del faktisk....

Affald fra hospitaler er nemlig blevet støbt om til en ny legeplads, som er opført ved Regionshospitalet i Randers. Og det er ikke kun godt for de børn og voksne som skal lege på den, men også for miljø og klima. Der er nemlig blevet udledt 54 procent mindre CO2 e på at anlægge legepladsen, end hvis den havde været af ny plast. Legepladsen er den første legeplads i Danmark, hvor man benytter genanvendt hospitalsplast, og er blandt andet blevet til ved, at medarbejderne på hospitalerne i Randers, Horsens og Aarhus de sidste to år flittigt har sorteret plast i hospitalernes affaldsrum. 

”En enkelt legeplads redder selvfølgelig ikke verden. Men det har bekræftet os i, at vi kan indsamle plast på hospitalerne af så høj kvalitet, at det kan genanvendes til en legeplads, hvor der er skrappe krav miljø- og sikkerhedsmæssigt. Det betyder, at plastikken også kan bruges til mange andre slags materialer, ”fortæller Maria Gaden, der er faglig leder på Center for Bæredygtige Hospitaler og har været projektleder på legepladsen. Hun fortsætter ”Hospitalerne skal ikke kun hjælpe de syge i dag, men har også et ansvar for de kommende generationer”.

Der produceres hver dag 33 kg plastaffald dag på operationsafdelingen i Randers. Operationsafdelingerne er de mest affaldstunge, men plastaffaldet går i stigende grad til genanvendelse.

Aflagte sko og plast fra verdenshavene

Legepladsen, som har fået navnet ’Den cirkulære legeplads’, er skabt ud fra principperne om cirkulær økonomi, hvor et materiale omdannes til noget nyt frem for at blive kasseret og brændt. Udover at legepladsen består af affaldsplast fra hospitalerne, indgår der plastaffald fra verdenshavene i klatretårne og legeredskaber. I stolperne er der genanvendt tekstil, og legepladsens underlag består delvist af materiale fra aflagte sko. Alle materialerne på legepladsen kan desuden genanvendes, når de engang skal skiftes ud.

Projektet har afsæt i FN’s 17 verdensmål og har både fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. ”Legepladsen skal ses som et sted, hvor der er fokus på sundhed og trivsel for alle. Pladsen åbner sig op mod byen, er kørestolsvenlig og indbyder til fællesskab og bevægelse for alle aldersgrupper.”

Projektet er et partnerskab mellem legepladsproducenten KOMPAN, Region Midtjylland, Dansk Affaldsminimering, Randers Kommune og Compas.