Naturgas

Naturgas er en kollektiv forsyningsform - hvor gassen leveres fra et samlet net til gasfyret i den enkelte husstand.

Naturgas er en fossil energikilde. Afbrænding af naturgas udleder dog mindre CO2 end afbrænding af olie og kul.

Godt 12 % af alle husstande i Randers Kommune er tilsluttet naturgas.

Hvis du skifter dit gamle gasfyr med et energieffektivt, kan du ofte spare 10-20%. Har du fået efterisoleret eller skiftet vinduer, siden du sidst skiftede kedel, kan du måske nøjes med en mindre kedel.

Et hus på 130 kvm med naturgasfyr udleder i gennemsnit 3.820 kg CO2 pr. år.