Naturgas

Naturgas er en kollektiv forsyningsform - hvor gassen leveres fra et samlet net til gasfyret i den enkelte husstand.

Naturgas er en fossil energikilde. Afbrænding af naturgas udleder dog mindre CO2 end afbrænding af olie og kul.

Udfasning af olie- og naturgas

Hvis du bor i et område med naturgas, hvor der ikke er fjernvarme i øjeblikket, kan det være, at det er undervejs. Lige nu udlægger fjernvarmeselskaber nemlig fjernvarme flere steder. 

Er der ikke fjernvarme på vej, kan man lokalt gå sammen og undersøge, om der er interesse for det. Hvis det er tilfældet, hjælper Randers Kommune gerne med det videre forløb.

Er der på nuværende tidspunkt ikke mulighed for fjernvarme, kan olie- eller gasfyret udskiftes med en individuel varmeløsning som varmepumpe eller jordvarme.