Tilsyn med almene boliger/støttet byggeri

Her kan du læse om støttet byggeri, styringsdialogmøder og vedtægter og orientering fra tilsynet.

Styringsdialogmøder

Randers Kommune gennemfører hvert efterår styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer, som har hjemme i kommunen.

Kommunen gennemfører styringsdialogmøder med de enkelte boligorganisationer og et fælles styringsdialogmøde for alle boligorganisationerne.

Almenboligloven fastsætter de landsdækkende målsætninger for den almene boligvirksomhed og omfatter økonomi og drift, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, boligafdelinger samt nybyggeri og renovering. Det er disse målsætninger, der skal følges op på i styringsdialogen. Dette gøres ved, at boligorganisationens virksomhed og resultater evalueres i relation til målsætningerne, og det fremtidige behov for koordination og indgåelse af aftaler mellem kommunalbestyrelse og boligorganisation afklares.

Forud for styringsdialogmøderne har boligorganisationerne indsendt dokumentationspakker, som sammen med årsregnskaberne danner grundlag for drøftelserne på møderne.

Det er Sekretariat for Udvikling, Miljø og Teknik, der som tilsynsmyndighed for det støttede byggeri i Randers Kommune har ansvaret for at gennemføre styringsdialogmøderne mindst én gang årligt.

Referater fra styringsdialogmøder

Vedtægter og orientering fra tilsynet 

På siden her orienterer tilsynet om eksempelvis nye vedtægter hos de enkelte boligselskaber med støttet byggeri (almene boliger).

Vedtægter for Administrationsselskabet RandersBolig – 22-06-2020

Vedtægter for Møllevænget & Storgaarden – 28-03-2019

Vedtægter for Typografernes Stiftelse – 05-10-2016

Vedtægter for Domea Randers – 01-09-2017

Vedtægter for Randers Boligforening af 1940 – 19-03-2010

Vedtægter for Lejerbo Randers – 30-05-2011

Vedtægter for A/B Andelsbo – 21-03-2011

Vedtægter for Randers Arbejdernes Byggeforening af 1874 – 24-02-2011

Vedtægter for Boligselskabet af 2014 – 06-06-2019

Vedtægter for Boligforeningen Kronjylland 13-08-2020

Støttet byggeri

Randers Kommune fører tilsyn med støttet byggeri (almene boliger), såsom almene boligorganisationer og selvejende ældre- og ungdomsboliginstitutioner.

Tilsynet omfatter det støttede byggeris økonomi og ejendomsvedligeholdelse m.v., samt om bestemmelser som f.eks. vedtægter, beboerdemokrati og udlejning overholdes.

De møder, som fast finder sted mellem Randers Kommune og de almene boligorganisationer, som har hjemsted i Randers Kommune, kaldes "styringsdialog".

Sager om boligafdelingernes budget og årsregnskaber kan kun indbringes for tilsynet af organisationens bestyrelse med angivelse af afdelingsbestyrelsens eller afdelingsmødets bemærkninger.

Tilsynet kan ikke afgøre tvister, hvor den enkelte borger og/eller beboer af den ene eller anden grund er blevet uenig med organisationen eller beboerdemokratiet som sådan.

En henvendelse fra en borger og/eller en beboer om overordnede forhold i det støttede byggeri kan føre til, at tilsynet foretager en undersøgelse af organisationen. Tvister mellem en lejer i et støttet byggeri og udlejer skal altid forelægges. Læs mere om beboerklagenævnet.