Satsningsklubber - Støtte og rådgivning

 

Økonomisk støtte til udvikling

Som Team Danmark prioriteret idræt (satsningsklub) får klubben adgang til at modtage økonomisk støtte til sit talentarbejde. De prioriterede idrætter kan få en andel af Basispuljen og søge midler til udviklingstiltag i Udviklingspuljen. Herudover har klubben mulighed for løbende sparring med RTE og deres talenter kan søge om optagelse i RTE (RTE atlet)

Basispuljen

Som satsningsklub skal klubben hvert år gennemgå en evaluering og efterfølgende udarbejde en handlingsplan for det kommende år. Basistilskuddet er baseret på evalueringen og klubbens ambitionsniveau.
Basistilskuddet er ikke en ret, men en mulighed som klubben kan vælge at benytte til talentudviklingen. Basistilskuddet er et supplement til klubbens egen investering i talentudvikling og skal således udgøre en mindre del af et samlet budget.

Udviklingspuljen

Udviklingspuljen er et tilbud til satsningsklubberne, til at understøtte udviklingstiltag som skal forbedre talenternes muligheder for at udvikle sig. I samarbejde med RTE, udarbejdes der en lille projektbeskrivelse som indeholder budget, formål, succeskriterier og tidsramme. Klubben medfinansierer tiltaget.   
Udviklingspuljen kan søges løbende, efter dialog med RTE.

Lokale og målrettet uddannelse

Satsningsidrætterne indgår i et kompetenceudviklingsforløb, hvor der gennemføres kurser og seminarer i klubben for talenter, forældre, ledere og trænere.