Sådan bruger du Fritid For Alle som fagperson

Læs her hvordan du som fagperson kan gøre brug af indsatsen.

Du kan som fagperson med relation til børn og unge mennesker under 18 være med til at gøre en forskel og øge trivsel hos dem i Randers Kommune, ved at give dem lige adgang til det frivillige foreningsliv.

Indsatsen fokuserer på fritidsvejledning, kontingentstøtte og den gode velkomst i foreningslivet. Målgruppen er børn og unge under 18 år, som ikke deltager i foreningslivet i dag.

Sådan gør du:

 1. Definér hvad barn/ung har brug for i forbindelse med en fritidsaktivitet - er det social eller økonomisk støtte?
 2. Inddrag forældre og find relevant samarbejdsforening

Læs udvidet arbejdsproces her:

1. Fagpersonen lokaliserer børn der har gavn af at blive en del af foreningslivet, heri indgår både pædagogiske og økonomiske overvejelser.

 • Målgruppen er som følgende:
  • Børn og unge under 18 år
  • Barnet har ingen fast tilknytning til foreningslivet i dag (undtaget er, børn hvor økonomien vurderedes at blive en begrænsende faktor for fremtidig deltagelse)
  • Forældrene ser det som meningsgivende at barnet deltager i en fritidsaktivitet
  • Barnet har kompetencerne til at indgå i det aktuelle foreningstilbud, fx vil et barn som lider af social angst som udgangspunkt ikke få glæde af at indgå i en forening hvor større holdfællesskaber er en nødvendighed

 

 • Der kan henvises på følgende grundlag:
  • Formål om at øge trivsel og social udvikling igennem foreningsdeltagelse, fx børn der er socialt udsatte eller lider af lavt selvværd og selvtillid der hæmmer deres faglige eller sociale udvikling og troen på egne evner
  • Formål om at øge trivsel igennem sundhed, fx børn der lider af overvægt, eller er motorisk udfordret
  • Børn der ikke deltager i foreningslivet, grundet manglende mulighed for at kunne betale kontingent eller udstyr, samt børn hvor økonomien vurderedes at blive en begrænsende faktor for fremtidig deltagelse

 

2. Snak med forældre om indsatsen og det videre forløb, samt hvad barnet mangler støtte til, for at starte i et foreningstilbud

 • Fx ekstra opbakning, kontingentstøtte, udstyrsstøtte eller andet

 

3. Snak med barn og forældre om hvilken type aktivitet barnet er interesseret i

 • Kan være boldspil, musik, teater, spejder, skak, gymnastik, rollespil, dans, svømning, kampsport, ridning med flere...

4. Fagpersonen kontakter relevant samarbejdsforening eller fritidskoordinator for at igangsætte videre forløb

5. Foreningens kontaktperson tager imod barnet og understøtter opstarten, samt hjælper med fx søgning af kontingent- eller udstyrsstøtte

6. For at kunne evaluere indsatsen og brugen heraf, bedes henvisninger registreres i dette skema

Ved spørgsmål, kontakt da altid Fritidskoordinatoren.