Afdeling O, UR, US, UT, UØ og UÅ

Retningslinjer for Afdeling O, UR, US, UT, UØ og UÅ på Nordre Kirkegård

Afdeling O, UR, US, UT, UØ og UÅ består af urnegravsteder på 1 m2.

Der er plads til 4 urner i hvert gravsted i denne afdeling.

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Nordre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse og 10 år ved bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december. Herefter udsendes der et fornyelsesbrev, så pårørende kan forny brugsretten mod betaling.

Gravsten

Der er ingen krav til gravstenens størrelse, materiale eller inskription.

Der skal være gravsten på gravstedet senest 6 måneder efter urnenedsættelsen.

Beplantning og pynt

Gravstedet må beplantes efter eget ønske.

Der må lægges granitskærver eller almindeligt ral str. 4-8 mm på gravstedet. Lagets tykkelse skal godkendes af kirkegårdens personale.

Kirkegårdskontoret kan forlange træer over 1,5 meters højde beskåret eller fjernet, hvis de skønnes at være til ulempe eller mispryd.

Kirkegården kan mod betaling anlægge grandække samt plante forårs- og sommerblomster på gravstedet.

Valg af gravsted

Pårørende kan efter aftale med kirkegårdskontoret udvælge et gravsted på kirkegården. Det er vigtigt, at man ser det udvalgte gravsted inden køb.

Efter højtideligheden

Foregår højtideligheden i Nordre - eller Østre Kapel lægges blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de pårørende for, at blomsterne lægges på gravstedet.

Efter 7-14 dage fjernes blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Urnenedsættelse

Anmelder skal kontakte kirkegårdskontoret for aftale om urnenedsættelse, når urnen er klar (efter modtagelse af faktura).

I forbindelse med urnenedsættelse er det muligt, at I som pårørende selv bærer urnen til gravstedet.

Ønsker I som pårørende selv at bære urnen til gravstedet, mødes I med en medarbejder fra kirkegården uden for Kirkegårdskontoret på et aftalt tidspunkt. Her vil I få urnen overrakt og følges herefter til gravstedet.

Ønsker I som pårørende ikke at bære urnen til gravstedet, mødes I med kirkegårdens medarbejder ved gravstedet. I dette tilfælde bringer kirkegårdens medarbejder urnen til gravstedet.

Som pårørende kan I vælge selv at sænke urnen eller lade kirkegårdens medarbejder sænke urnen.

Når urnen er nedsat, bedes I som pårørende trække jer lidt til side eller evt. gå en tur på kirkegården, mens urnen bliver dækket. Herefter er I velkomne til at gå tilbage til gravstedet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Renholdelse er obligatorisk og foretages af kirkegården. Betaling for renholdelsen sker for hele fredningsperioden, og samtidig betales der forud for sløjfning af gravstedet.

Se takster for Nordre Kirkegård.