Afdeling RM - den muslimske gravplads

Retningslinjer for Afdeling RM - den muslimske gravplads - på Østre Kirkegård

Afdelingen er udlagt i græs, og kirkegården står for vedligeholdelsen af gravstedet.

Er kisten over 90 cm bred, skal der udtages 2 gravpladser.

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Østre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse og 10 år ved bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december.

Gravsten

Gravstenen må maksimum være 80 cm på hver led, på børnegrave max. 60 cm på hvert led. Gravstenen placeres så den står minimum 35 cm fra baghæk.

Inskriptionen skal være indhugget eller sandblæst og må ikke være malet.

Der skal være gravsten på gravstedet senest et år efter begravelsen. I den mellemliggende periode er det tilladt at opstille et midlertidigt gravminde udført i træ.

Blomster og pynt

Der må placeres 2 vaser ved gravstenen, som udleveres af kirkegårdspersonalet.

Der må ikke anbringes plastikblomster eller anden udsmykning af plastik på gravstedet.

Der må ikke sættes kantsten eller opføres konstruktioner af sten og murværk på gravstedet.

Der må ikke plantes på gravstedet, og det må ikke indrammes af planter eller faste genstande, da alle gravstederne skal udgøre en samlet enhed.

Valg af gravsted

Kirkegårdspersonalet udvælger et gravsted på kirkegården.

Efter højtideligheden

7-14 dage efter højtideligheden bliver blomsterne på gravstedet fjernet af kirkegårdspersonalet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Ved begravelser af kister med en brede over 90 cm skal der betales specialpris for gravning. Denne pris udregnes individuelt.

Renholdelse er obligatorisk og foretages af kirkegården. Betaling for renholdelsen sker for hele fredningsperioden, og samtidig betales der forud for sløjfning af gravstedet.

Ved en fornyelse efter udløb af fredningsperioden betales der ligeledes forud for hele fornyelsesperioden.

Se takster for Østre Kirkegård.