Urne- og kistegravsteder udlagt i græs

Retningslinjer for urne- og kistegravsteder udlagt i græs på Østre Kirkegård

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Østre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse og 10 år ved bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december.

Gravsten

På gravstederne skal der enten placeres en plade i græs eller en opretstående sten (Stele).

Ved plade i græs skal stenen være udført i rød Halmstad granit, rød Vonga eller blålig Union med målene 45x60 cm. Inskriptionen skal være indhugget eller sandblæst, og må ikke være malet.

Den opretstående sten (Stele) skal være udført i rød Halmstad granit, rød Vonga eller blålig Union med et maksimalt mål på 45x110 cm. Inskriptionen skal være indhugget, sandblæst eller med
bronzebogstaver og må ikke være malet.

Gravstenen skal være placeret på gravstedet senest 6 måneder efter begravelsen eller urnenedsættelsen.

Blomster og pynt

Der må placeres 2 vaser ved gravstedet, og der kan vælges mellem kirkegårdens galvaniserede type eller granitvase. Ved plade i græs skal vaserne placeres bagved stenen. Ved en opretstående sten skal vaserne være placeret foran stenen.

Der må ikke plantes på gravstedet eller på anden måde ændres i gravstedets udseende. Afskårne blomster og gran skal nedsættes i de tilhørende vaser. Alt andet vil blive fjernet fra gravstedet.

Der må ikke anbringes plastikblomster eller anden udsmykning af plastik på gravstedet.

I perioden fra 1. december til slutningen marts må der lægges blomster og kranse på gravstedet. Herudover må der ikke lægges noget på gravstedet.

Valg af gravsted

Pårørende kan efter aftale med kirkegårdskontoret udvælge et gravsted på kirkegården. Det er vigtigt, at man ser det udvalgte gravsted inden køb.

Efter højtideligheden

Foregår højtideligheden i Nordre - eller Østre Kapel lægges blomsterne på blomsterpladsen af kirkegårdspersonalet.

Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de pårørende for, at blomsterne lægges på gravstedet.

Efter 7-14 dage fjernes blomsterne på gravstedet af kirkegårdspersonalet.

Urnenedsættelse

Anmelder skal kontakte kirkegårdskontoret for aftale om urnenedsættelse, når urnen er klar (efter modtagelse af faktura).

I forbindelse med urnenedsættelse er det muligt, at I som pårørende selv bærer urnen til gravstedet.

Ønsker I som pårørende selv at bære urnen til gravstedet, mødes I med en medarbejder fra kirkegården uden for Kirkegårdskontoret på et aftalt tidspunkt. Her vil I få urnen overrakt og følges herefter til gravstedet.

Ønsker I som pårørende ikke at bære urnen til gravstedet, mødes I med kirkegårdens medarbejder ved gravstedet. I dette tilfælde bringer kirkegårdens medarbejder urnen til gravstedet.

Som pårørende kan I vælge selv at sænke urnen eller lade kirkegårdens medarbejder sænke urnen.

Når urnen er nedsat, bedes I som pårørende trække jer lidt til side eller evt. gå en tur på kirkegården, mens urnen bliver dækket. Herefter er I velkomne til at gå tilbage til gravstedet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Renholdelse er obligatorisk og foretages af kirkegården. Betaling for renholdelsen sker for hele fredningsperioden, og samtidig betales der forud for sløjfning af gravstedet.

Se takster for Østre Kirkegård.