Mindeplæne

Retningslinjer for Mindeplænen på Østre Kirkegård

Afdelingen er udlagt i græsplæne i naturskønne omgivelser.

I fællesgrave kan der ikke reserveres plads. Ej heller til sidst afdøde ægtefælle, samlevende eller registrerede partner.

Kirkegårdskontoret tildeler plads/nr. på mindeplænen.

Urner der er nedsat i en mindeplæne, kan ikke flyttes.

Fredningsperiode og brugsret

Fredningsperioden på Nordre Kirkegård er 20 år ved kistebegravelse og 10 år ved bisættelse med efterfølgende urnenedsættelse.

I fredningsperioden er der gravfred over afdøde, og gravstedet kan derfor ikke benyttes.

Brugsretten til gravstedet følger automatisk fredningsperioden og udløber altid den 31. december.

Et gravsted på Mindeplænen kan ikke fornyes.

Blomster og pynt

Der må kun lægges blomster på den dertil indrettede blomsterplads ved Mindeplænen.

Der må ikke plantes på mindeplænen og pladsen må ikke indrammes af planter eller andre faste genstande, da mindeplænen skal udgøre en samlet enhed.

Urnenedsættelse på mindeplænen

Der er muligt at overvære urnenedsættelsen på mindeplænen. Hvis der vælges urnenedsættelse med følge, er det de pårørende der i samråd med Kirkegårdskontoret fastsætter tidspunkt for nedsættelsen.

Skal urnen sættes ned uden følge, fastsætter Kirkegårdskontoret tidspunktet for nedsættelsen.

Anmelder skal kontakte kirkegårdskontoret for aftale om urnenedsættelse, når urnen er klar (efter modtagelse af faktura).

I forbindelse med urnenedsættelse er det muligt, at I som pårørende selv bærer urnen til gravstedet.

Ønsker I som pårørende selv at bære urnen til gravstedet, mødes I med en medarbejder fra kirkegården uden for Kirkegårdskontoret på et aftalt tidspunkt. Her vil I få urnen overrakt og følges herefter til gravstedet.

Ønsker I som pårørende ikke at bære urnen til gravstedet, mødes I med kirkegårdens medarbejder ved gravstedet. I dette tilfælde bringer kirkegårdens medarbejder urnen til gravstedet.

Som pårørende kan I vælge selv at sænke urnen eller lade kirkegårdens medarbejder sænke urnen.

Når urnen er nedsat, bedes I som pårørende trække jer lidt til side eller evt. gå en tur på kirkegården, mens urnen bliver dækket. Herefter er I velkomne til at gå tilbage til gravstedet.

Efter højtideligheden

Foregår højtideligheden i Nordre - eller Østre Kapel lægges blomsterne ved Mindeplænen af kirkegårdspersonalet.

Hvis højtideligheden foregår et andet sted, sørger bedemanden eller de pårørende for, at blomsterne lægges ved Mindeplænen.

Efter 7-14 dage fjernes blomsterne af kirkegårdspersonalet.

Økonomiske forhold

Takster for ydelserne på kirkegården fastsættes af Randers Byråd, og alle ydelser er forudbetalt.

Betaling for renholdelse/græsklipning sker for hele den erhvervede periode på 10 år på Urnemindeplænen og 20 år på Kistemindeplænen. Dette beløb er en engangsydelse.

Se takster for Østre Kirkegård.