Østre Kirkegård

Østre Kirkegård ligger i den østlige del af Randers og blev indviet i 1811.

Østre kirkegård er på ca. 7,5 ha. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som er renoveret i 2004.

Byrådet á 1941 besluttede at kirkegården skulle nedlægges i år 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et mindre nyetableret gravafsnit, hvor det er muligt at erhverve traditionelle gravsteder.

Den østlige del er delvis nedlagt, her findes den Muslimske begravelsesplads, den resterende østlige del vil langsomt overgå til bypark.

Herudover vedligeholder Randers Kommune den Mosaiske begravelsesplads for Mosaisk Trossamfund.

Østre Kirkegård
Mellemvej 2
8930 Randers NØ

Kontakt

Kirkegårdskontoret

Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Åbningstider:

  • Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
  • Fredag: 10.00-13.00

Krematoriet

Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8643 0725

Telefontid: Mandag-fredag 09.00-15.00