Østre Kirkegård

Østre Kirkegård ligger i den østlige del af Randers og blev indviet i 1811.

Østre kirkegård, Udbyhøjvej 1 er på ca. 7,5 ha. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som på nuværende tidspunkt ikke er i brug. Det daværende byråd besluttede i 1941, at kirkegården skulle nedlægges i 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Den østlige del er nedlagt og vil langsomt overgå til en slags bypark i takt med de eksisterende gravsteder, med tiden, bliver nedlagt.

Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et lille eksisterende gravafsnit hvor det, i et mindre omfang, er muligt, at etablere traditionelle gravsteder.

Herudover vedligeholder Randers Kommune Mosaisk kirkegård for Mosaisk Trossamfund.

Kontakt

Kirkegårdskontoret
Nørrebrogade 94
8920 Randers NV
Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Åbningstider
Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
Fredag: 10.00-13.00