Østre Kirkegård

Østre Kirkegård ligger i den østlige del af Randers og blev indviet i 1811.

Østre kirkegård, Mellemvej 2 er på ca. 7,5 ha. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som er renoveret i 2004.

Byrådet á 1941 besluttede at kirkegården skulle nedlægges i år 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et mindre nyetableret gravafsnit, hvor det er muligt at erhverve traditionelle gravsteder.

Den østlige del er delvis nedlagt, her findes den Muslimske begravelsesplads, den resterende østlige del vil langsomt overgå til en slags bypark.

Herudover vedligeholder Randers Kommune den Mosaiske begravelsesplads for Mosaisk Trossamfund.

Østre Kirkegård ligger på Mellemvej 2, 8930 Randers NØ.

Kontakt

Kirkegårdskontoret
Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Åbningstider
Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
Fredag: 10.00-13.00

 

Krematoriet
Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8643 0725

Telefontid krematoriet

Mandag - fredag 09.00-15.00