Østre Kirkegård

Østre Kirkegård ligger i den østlige del af Randers og blev indviet i 1811.

Østre kirkegård, Udbyhøjvej 1 er på ca. 7,5 ha. Kirkegården blev, som konsekvens af 1805- loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst- vestgående midterakse hvorpå en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen er beliggende et kapel som på nuværende tidspunkt ikke er i brug. Det daværende byråd besluttede i 1941, at kirkegården skulle nedlægges i 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000.

Den østlige del er nedlagt og vil langsomt overgå til en slags bypark i takt med de eksisterende gravsteder, med tiden, bliver nedlagt.

Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder, udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et lille eksisterende gravafsnit hvor det, i et mindre omfang, er muligt, at etablere traditionelle gravsteder.

Herudover vedligeholder Randers Kommune Mosaisk kirkegård for Mosaisk Trossamfund.

Østre Kirkegård ligger på Mellemvej 2, 8930 Randers NØ.

Kontakt

Kirkegårdskontoret
Nørrebrogade 94
8930 Randers NØ
Telefon: 8915 1694
E-mail: kgd@randers.dk

Åbningstider
Mandag og tirsdag: 10.00-14.30
Fredag: 10.00-13.00