Østre Kirkegård

Østre Kirkegård ligger i den østlige del af Randers og blev indviet i 1811.

Østre kirkegård er på ca. 7,5 ha. Kirkegården blev som konsekvens af 1805-loven, som forbød begravelser i kirkerne, anlagt som en assistens-kirkegård, dvs. en kirkegård som ikke ligger umiddelbart ved en kirke.

Kirkegården er oprindelig opbygget omkring en øst-vestgående midterakse, hvor en række vinkelrette stier og veje udgår fra. På midteraksen ligger der et kapel, som blev renoveret i 2004.

I 1941 besluttede det daværende byråd, at kirkegården skulle nedlægges i år 2000. Dette blev i 1995 ændret til, at den vestlige del omlægges efter en godkendt plan og genåbner som kirkegård i 2000. Omlægningen betyder, at alle de nye gravsteder udelukkende vil være mindeplader og evt. steler i græs. Undtaget herfra er et mindre nyetableret gravafsnit, hvor det er muligt at erhverve traditionelle gravsteder.

Den østlige del er delvis nedlagt. Her findes den muslimske begravelsesplads. Den resterende østlige del vil langsomt overgå til bypark.

Herudover vedligeholder Randers Kommune den mosaiske begravelsesplads for Mosaisk Trossamfund.

Østre Kirkegård ligger på Mellemvej 2, 8930 Randers NØ.

Retningslinjer

Nedenfor kan du se retningslinjer for de forskellige afdelinger på Østre Kirkegård. De forskellige afdelinger på kirkegården er underlagt begrænsninger med hensyn til indretning, beplantning, gravsten m.m.