Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019. Fortegnelse over visse takster i forbindelse med gravsteder og ligbrænding. (taksterne er pristalsregulerede).

Gravkastning m.v.
Gravkastning, kiste 6.015 kr.
Urnenedsættelse u/følge 810 kr.
Urnenedsættelse m/kapelbetjent og m/følge 1.220 kr.

På lørdage forhøjes taksterne med 50 pct. for gravkastning af kister og med 100 pct. for urnenedsættelse.

Udsmykning af grave
Kistegrave 400 kr.
Ligbrænding
Voksne 2.975 kr.
Børn under 12 år 1.485 kr.
Fremvisning i sidekapel 495 kr.
Benyttelse af kapel m/kapelbetjent 1.370 kr.
Fornyelse af urnegravsted 580 kr.
Fornyelse af kistegravsted 830 kr.
Renholdelse af urnegravsteder i 10 år
Almindelig (ca. 1 m²) 8.480 kr.
Gravsted i litra TA+TE+TF+TG+VA+VB+ES+EC+UY+UÆ+AU+MA 3.675 kr.
Renholdelse af gravsteder inkl. hækklipning
1 gravplads pr. år 1.175 kr.
2 gravpladser pr. år 2.215 kr.
3 gravpladser pr. år 3.065 kr.
4 gravpladser pr. år 3.700 kr.
Pr. efterfølgende gravplads pr. efterfølgende år 590 kr.

Renholdelse foregår ca. 3 ugers intervaller og omfatter: Fjernelse af gammel grandækning, beskæring af planter, der gror ind over monumentet samt fjernelse af visne blomster.

Nordre Kirkegård
Urnemindeplæne, éngangs takst for en fredningsperiode (10 år) 3.675 kr.
Kistemindeplæne, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år) 14.320 kr.
Kistemindeplæne, skovkirkegård, 1 gravplads, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år) kr.
2 gravpladser, éngangs takst for en fredningsperiode (20 år) - (ikke flere tilbage) kr.
Østre Kirkegård
Urnemindeplæne, éngangs takst for en fredningsperiode (10 år) 3.675 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse, éngangs takst for en fredningsperiode på 10 år 3.675 kr.
Kistegravsted, sten i græs, renholdelse, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år 14.320 kr.
Sløjfning af plade i græs/enkelsten 470 kr.
Sløjfning alm. gravsted 820 kr.