Takster for kirkegårdene

Taksterne for Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Søndre Urnebegravelsesplads fastsættes af Randers Byråd.

Taksterne gælder fra 1. januar til 31. december og reguleres hvert år.

Som pårørende skal du kontakte Kirkegårdskontoret, hvis du ønsker at købe et gravsted. Her kan du få yderligere information om priser på det valgte gravsted, aftale en tid til fremvisning af de forskellige gravstedstyper og få oplysninger om, hvilke bestemmelser der gælder for afdelingen og gravstedstypen.

Der vil ofte være flere valgmuligheder for gravstedets placering på kirkegården. Du kan med fordel have gjort dig nogle overvejelser om, hvilket gravsted du ønsker, inden du kommer på kirkegården for at udtage gravstedet.

Du kan evt. se en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger med tilhørende retningslinjer på Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Søndre Urnebegravelsesplads.

Gældende takster

Gravkastning mv.

Type Pris
Kistegrav 6.620 kr.
Udsmykning af grav ved kistebegravelse 555 kr.
Hæk og brostensforkant ved erhvervelse af nyt kistegravsted 1 nr. 1170 kr.
Hæk og brostensforkant ved erhvervelse af nyt kistegravsted 2 nr. 1785 kr.
Kistebredde på over 90 cm bredeste sted Beregnes individuelt 
Urnenedsættelse uden følge 955 kr.
Urnenedsættelse med kapelbetjent med følge 1.385 kr.
Urnenedsættelse Lykkeshøj skov uden følge 1.840 kr.
Urnenedsættelse Lykkeshøj skov med følge 2.555 kr.

Lørdage forhøjes taksterne med 50 % for kistegrave og med 100 % for urnegrave.

Kremering og kapel

Type  Pris
Voksne 3.190 kr.
Børn under 12 år 1.595 kr.
Leje af kapel med kapelbetjent 1.505 kr.
   
   

Nordre Kirkegård

Type Pris
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år (kan ikke forlænges) 4.045 kr.

Urnegravsted TE+TF+TG+VA+VB (skov)(10år)

4.045 kr.
Urnegravsted UÆ+TA+ES+AU+MA+MB    (10 år) 4.045 kr.
Børneafdeling CA (10 år) 9.325 kr.

Almindeligt urnegravsted (1 m²)(10 år)

9.325 kr.
Kistemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år (kan ikke forlænges) 15.765 kr.

Østre Kirkegård

Type Pris
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år (kan ikke forlænges) 4.045 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse (10 år) 4.045 kr.
Urnegravsted U2, renholdelse (10 år) 9.325 kr.
Kistegravsted, sten i græs, renholdelse, 1 gravplads (20 år) 15.765 kr.
2 gravpladser (20 år) 20.480 kr.
Kistegravsted K2, renholdelse (20 år), 1 plads 19.825 kr.
Kistegravsted K2, renholdelse (20 år), 2 pladser 29.745 kr.

Fornyelse/sløjfning

Type Pris
Fornyelse af kistegravsted 5 år 910 kr. (pr. tillægsår 195 kr.)
Fornyelse af urnegravsted 5 år 635 kr. (pr. tillægsår 135 kr.)
Sløjfning af plade i græs 520 kr.
Sløjfning af almindeligt kiste- og urnegravsted 905 kr.
Sløjfning af gravsted inden fredningsperiodens udløb, renholdelse pr. år (pr. nr.) 300 kr.

Renholdelse af gravsteder

Type Pris
Renholdelse af én gravplads pr. år inkl. hækklipning 1.295 kr.
Renholdelse af to gravpladser pr. år inkl. hækklipning 2.440 kr.

Renholdelse foregår med ca. 3 til 4 ugers interval og omfatter fjernelse af ukrudt, visne blomster og evt. grandækning samt klipning af hæk og beskæring af planter omkring gravsten.

Mispryd af kistegravsted

Type Pris
Misprydsrenholdelse 1 nr. kistegravsted 810 kr.
Misprydsrenholdelse 2 nr. kistegravsted  1.525 kr.

Mispryd (Manglende renholdelse af kistegravsted hvor der ikke findes renholdelsesaftale) Misprydsgennemgang foretages to gange årligt - forår og efterår.