Takster for kirkegårdene

Taksterne for Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Søndre Urnebegravelsesplads fastsættes af Randers Byråd.

Taksterne gælder fra 1. januar til 31. december og reguleres hvert år.

Som pårørende skal du kontakte Kirkegårdskontoret, hvis du ønsker at købe et gravsted. Her kan du få yderligere information om priser på det valgte gravsted, aftale en tid til fremvisning af de forskellige gravstedstyper og få oplysninger om, hvilke bestemmelser der gælder for afdelingen og gravstedstypen.

Der vil ofte være flere valgmuligheder for gravstedets placering på kirkegården. Du kan med fordel have gjort dig nogle overvejelser om, hvilket gravsted du ønsker, inden du kommer på kirkegården for at udtage gravstedet.

Du kan evt. se en kort beskrivelse af de enkelte afdelinger med tilhørende retningslinjer på Nordre Kirkegård, Østre Kirkegård og Søndre Urnebegravelsesplads.

Gældende takster

Gravkastning mv.

Type Pris
Kistegrav 6.890 kr.
Udsmykning af grav ved kistebegravelse 580 kr.
Hæk og brostensforkant ved erhvervelse af nyt kistegravsted 1 nr. 1.220 kr.
Hæk og brostensforkant ved erhvervelse af nyt kistegravsted 2 nr. 1.860 kr.
Kistebredde på over 90 cm bredeste sted Beregnes individuelt 
Urnenedsættelse uden følge 980 kr.
Urnenedsættelse med kapelbetjent med følge 1.440 kr.
Urnenedsættelse Lykkeshøj skov uden følge 1.920 kr.
Urnenedsættelse Lykkeshøj skov med følge 2.660 kr.

Lørdage forhøjes taksterne med 50 % for kistegrave og med 100 % for urnegrave.

Kremering og kapel

Type  Pris
Voksne 3.290 kr.
Børn under 12 år 1.650 kr.
Leje af kapel med kapelbetjent 1.570 kr.
Udlevering af urne til pårørende 230 kr.
Pladsleje uafhentede urner (pr. påbegyndt mdr. efter 3 mdr.) 230 kr. 

Nordre Kirkegård

Type Pris
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år (kan ikke forlænges) 4.210 kr.

Urnegravsted TE+TF+TG+VA+VB (skov)(10år)

4.210 kr.
Urnegravsted UÆ+TA+ES+AU+MA+MB    (10 år) 4.210 kr.
Børneafdeling CA (10 år) 9.710 kr.

Almindeligt urnegravsted (1 m²)(10 år)

9.710 kr.
Kistemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 20 år (kan ikke forlænges) 16.410 kr.

Østre Kirkegård

Type Pris
Urnemindeplæne, engangstakst for en fredningsperiode på 10 år (kan ikke forlænges) 4.210 kr.
Urnegravsted, sten i græs, renholdelse (10 år) 4.210 kr.
Urnegravsted U2, renholdelse (10 år) 9.710 kr.
Kistegravsted, sten i græs, renholdelse, 1 gravplads (20 år) 16.410 kr.
2 gravpladser (20 år) 21.330 kr.
Kistegravsted K2, renholdelse (20 år), 1 plads 20.640 kr.
Kistegravsted K2, renholdelse (20 år), 2 pladser 30.960 kr.

Fornyelse/sløjfning

Type Pris
Fornyelse af kistegravsted 5 år 950 kr. 
Fornyelse af urnegravsted 5 år 660 kr.
Sløjfning af plade i græs 540 kr.
Sløjfning af almindeligt kiste- og urnegravsted 950 kr.
Sløjfning af gravsted inden fredningsperiodens udløb, renholdelse pr. år (pr. nr.) 830 kr.

Renholdelse af gravsteder

Type Pris
Renholdelse af én gravplads pr. år inkl. hækklipning 1.350 kr.
Renholdelse af to gravpladser pr. år inkl. hækklipning 2.540 kr.

Renholdelse foregår med ca. 3 til 4 ugers interval og omfatter fjernelse af ukrudt, visne blomster og evt. grandækning samt klipning af hæk og beskæring af planter omkring gravsten.

Mispryd af kistegravsted

Type Pris
Misprydsrenholdelse 1 nr. kistegravsted 900 kr.
Misprydsrenholdelse 2 nr. kistegravsted  1.690 kr.

Mispryd (Manglende renholdelse af kistegravsted hvor der ikke findes renholdelsesaftale) Misprydsgennemgang foretages to gange årligt - forår og efterår.