Elev i skolebestyrelsen

Elevernes repræsentanter i skolebestyrelsen skal inddrages i arbejdet.

Elevrepræsentanterne i skolebestyrelsen er lige så fuldt gyldige medlemmer som både forældre- og medarbejderrepræsentanter.

"Et godt bestyrelsesmøde er, når vi som elever bliver hørt og set som reelle medlemmer af bestyrelsen, og vores holdninger bliver taget op til overvejelse. Det er, når vi ikke føler os overflødige eller uden betydning" – elev i skolebestyrelsen.

Det kan kræve en særlig indsats fra hele skolebestyrelsen at sikre, at elevrepræsentanter bliver reelt inddraget.

Elevrepræsentanterne har ligesom de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen brug for at kende skolebestyrelsens opgaver og kompetencer.

Derudover er det vigtigt, at eleverne oplever, at den øvrige skolebestyrelse lytter og tager eleverne alvorligt som medlemmer af skolebestyrelsen. Sørg for, at elevrepræsentanterne får støtte til skolebestyrelsesarbejdet både fra de andre medlemmer af bestyrelsen og fra elevrådets kontaktlærer, som kan inddrages som sparringspartner.

Forud for møderne

Sørg for, at dagsordenen er tydelig og nem at forstå. Skolen skal også sørge for, at der er en voksen, som hjælper eleverne med at sætte sig ind i dagsordenen og forstå bilagene. Husk også at læse referatet fra sidste møde. Det kan for eksempel være ved faste formøder forud for selve skolebestyrelsesmøderne. En forældre- eller medarbejderrepræsentant kan vælges til opgaven.

Tag hensyn til eleverne i udformningen af dagsordenen. Hvis der for eksempel er punkter på dagsordenen, hvor der skal drøftes sager vedrørende enkelte klasser, elever eller ansatte, så må elevrepræsentanterne ikke deltage. Sådanne punkter kan for eksempel lægges til sidst på dagsordenen, så eleverne kan forlade mødet. Spørg også om, der er noget, fx fra elevrådet, som eleverne ønsker på dagsordenen.

Tænk over elevernes muligheder for at komme til møderne, når tidspunkterne for skolebestyrelsesmøderne skal planlægges.

Under møderne

Mødelederen har ansvar for at sikre, at alle får taletid på skolebestyrelsesmøderne – også eleverne.

Lav løbende opsummeringer, der skaber klarhed i diskussionerne og gør det tydeligt, hvor man skal hen.

Spørg eleverne om, hvordan det er at være elev på skolen. De har specialviden.

Sørg for at etablere en kultur, hvor det er ok at stille opklarende spørgsmål.

I øvrigt

Inviter eleverne med i relevante arbejdsudvalg.

Inddrag eleverne i arbejdet med konkrete spørgsmål eller opgaver mellem møderne. Fx kan bestyrelsen op til mødet om en budgetdrøftelse bede elevrepræsentanterne spørge i elevrådet, hvad de ønsker at prioritere på skolen.

Vær synlig som skolebestyrelse, så eleverne kender skolebestyrelsen og deres repræsentanter i skolebestyrelsen.