Skolebestyrelsens sammensætning

Skolebestyrelsen består af repræsentanter for skolens forældre, ansatte, elever og eventuelt eksterne samarbejdspartnere.

Skolebestyrelsen består, jf. styrelsesvedtægten, af:

  • Et flertal af syv forældrerepræsentanter
  • To repræsentanter for skolens medarbejdere
  • To repræsentanter for eleverne
  • Skolebestyrelsen kan desuden vælge at tilbyde op til to pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger

På to skoler er sammensætningen af skolebestyrelsen lidt anderledes. På Fårup Skole og Børneby vælges seks forældrerepræsentanter, to elevrepræsentanter og to medarbejdere fra skolen samt to forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant fra børnehaven til en fælles bestyrelse. På Oust Mølleskolen vælges fem forældrerepræsentanter.

På specialskoler kan skolebestyrelsen fravige regler om elevdeltagelse i bestyrelsen. Hvis det besluttes, at der ikke er elevdeltagelse i bestyrelsen, skal skolelederen sikre, at elevernes synspunkter indgår i bestyrelsens beslutningsgrundlag.

Alle medlemmerne i skolebestyrelsen har stemmeret undtaget repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger. Elevrepræsentanterne må ikke overvære behandlingen af sager om enkeltpersoner, og har ikke stemmeret i disse sager.

Skolens ledelse deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret og varetager sekretærfunktionen. Skolens leder sørger for, at dagsorden og referat fra skolebestyrelsens møder bliver lagt på skolens hjemmeside.