Automationsteknolog

Som automationsteknolog kan du analysere og automatisere processer med højteknologiske programmer, maskiner og robotter.

På uddannelsen til automationsteknolog får du blandt andet viden om automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer og automatiske anlæg. Du lærer også om opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg. Du får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring.

Uddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del, en valgdel (specialemne), et praktikforløb og et afgangsprojekt.

Tilvalgsdelen kan omfatte fag som:

  • Robotteknologi
  • Databaser
  • Vision systemer
  • Trådløs kommunikation