VVS-installatør

På uddannelsen til VVS-installatør får du undervisning i sanitets-, varme og gasteknik. Du lærer også om at have egen virksomhed.

På uddannelsen til VVS-installatør lærer du om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring.

Uddannelsen varer to år og består af en obligatorisk del, en valgfri del og en praktikperiode.

Emneområderne for den obligatoriske del er:

  • Installationstekniske basiselementer, herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik.
  • Virksomhedsemner, som indeholder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation som VVS-installatør. Den får du ved at gå op til nogle særlige autorisationsprøver, som bliver afholdt af skolerne.