Vejledning i 10. klasse

I 10. klasse deltager du bl.a. i obligatoriske brobygningsforløb. Du kan også komme i erhvervspraktik.

Da 10. klasse er et afklaringsforløb, skal alle deltage i brobygningsforløb til ungdomsuddannelser. Disse forløb har en varighed af 2 og 3 dage, hvoraf mindst det ene forløb skal foregå på en erhvervsskole.

Udover den obligatoriske brobygning har du mulighed for at deltage i brobygning på erhvervsuddannelser samt erhvervspraktik. Derudover skal du lave en OSO-opgave (Obligatorisk Selvvalgt Opgave), som omhandler dit valg af job og uddannelse.

Ønsker om brobygning og erhvervspraktik skal hænge sammen med dine planer om valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Vejledning i 10. klasse fokuserer på, hvad du skal efter 10. klasse. Skal du i gang med en ungdomsuddannelse? Eller har du brug for at prøve noget helt andet end at gå i skole? Dette skal vejledningen hjælpe dig med at afklare.

For at kunne træffe det rette uddannelsesvalg er det vigtigt, at du har et klart billede af dig selv, dine arbejdsvaner, interesser, evner og stærke sider. Derfor skal du fortsætte arbejdet med din uddannelsesplan i samarbejde med dine forældre, lærere og din UU-vejleder. Hvis du søger en ungdomsuddannelse efter 10. klasse, kræver det, at din UU-vejleder vurderer din uddannelsesparathed.

Din uddannelsesplan ligger på https://ung.unoung.dk. Her skal du logge ind med dit UNI-C login, som du har fået af skolen.

Du kan tilbydes en mentor som et led i den vejledning, der ydes af UU-vejlederen. Det kan være en stor udfordring at starte på en ungdomsuddannelse. Skoletræthed, problemer med at komme op om morgenen, usikkerheden ved at starte et nyt sted og møde mange nye mennesker kan virke som uoverskuelige forhindringer i forhold til at komme i gang med en uddannelse.

Derfor har nogle unge brug for lidt ekstra hjælp til at få en god start på den ønskede ungdomsuddannelse - hjælpen kunne være en mentor. En mentor er en voksen, som i en afgrænset periode kan støtte den unge og være med til at give den unge en god start på ungdomsuddannelsen.

UUR har mulighed for at tilbyde en mentor til unge i 9. og 10. klasse i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Kontakt din UU-vejleder for at høre nærmere om mentorordningen.

Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle unge under 18 år skal have udarbejdet en skriftlig uddannelsesplan. Uddannelsesplanen revideres ved ændringer.

I de fleste tilfælde er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har ansvaret for, at du udarbejder eller reviderer din uddannelsesplan.

Forældrene skal inddrages, og alle tre parter skal skrive planen under.

Under processen med at udarbejde planen er den et vejledningsværktøj, der opmuntrer dig til at reflektere over dine ønsker, dine kompetencer og dine muligheder.

Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger, der giver uddannelsesstedet bedre muligheder for at modtage dig og motivere dig for fortsat uddannelse.

I 10. klasse skal du deltage i 2 brobygningsforløb (hhv. 2 og 3 dage), som er relevante i forhold til din uddannelsesplan. Mindst et af forløbene skal være på en erhvervsuddannelse. Der er også mulighed for at kombinere brobygning med praktik.

Ved at deltage i brobygning får du mulighed for:

  • at opleve et studieforløb
  • at deltage i den faglige undervisning
  • at få kendskab til generelle og karakteristiske fag
  • at gøre egne erfaringer med lektier, metoder, omgangsform, regler m.m.
  • at gøre egne erfaringer med det sociale liv og skolekultur
  • at møde elever og lærere på stedet
  • at få kendskab til krav og muligheder for senere uddannelse
  • at erhverve dig viden til brug ved den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse.

UU-vejlederen er ansvarlig for tilmelding, som foregår i samarbejde med dine forældre og skolen. Eventuelle transportudgifter dækkes efter gældende regler.