For veteraner

Randers Kommune har en veteranstrategi og en veterankoordinator, som hjælper veteraner og deres pårørende.

Veterankoordinatoren skal sørge for at veteraner og pårørende til veteraner i Randers Kommune bliver anerkendt for deres indsats og oplever en mere ensrettet og helhedsorienteret indsats fra kommune og øvrige aktører.

Veterankoordinatorens opgave er at implementere Randers Kommunes veteranstrategi. Herunder sikre veteranerne større anerkendelse, og en oplevelse af større tilgængelighed og sammenhæng i kontakten med Randers Kommune.

Henvendelser fra veteraner og pårørende, eller andre som er interesserede i området kan ske til:

Veterankoordinator
Dan Sonne Hansen
Telefon: 2025 8942
E-mail: veteran@randers.dk

Rådgivning og støtte til at skabe netværk

Veterankoordinatoren skal desuden samarbejde med foreninger, virksomheder, private- og offentlige aktører om at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de veteraner og pårørende, der har særlige behov. Det er også veterankoordinatorens opgave at støtte op om frivillige initiativer for og med veteraner og pårørende og administrere finansieringen af udvalgte initiativer på området i samarbejde med Randers Kommune.

Henvendelser fra veteraner og pårørende, eller andre som er interesserede i området kan ske til veteran@randers.dk.

Information om aktuelle arrangementer og lignende kan findes på Veterankoordinator Randers' facebookside.